Powiązania pozwalają na odzwierciedlenie w CRM rozmaitych relacji pomiędzy klientami, partnerami i dostawcami.


Przykłady powiązań

Powiązaniami w Livespace mogą być:

 • Relacje pomiędzy firmami:
  • Centrala — Oddział
  • Konkurenci
  • Partnerzy
 • Relacje pomiędzy projektem i firmą:
  • Projekt — Podwykonawca
  • Projekt — Klient
 • Relacje pomiędzy szansą sprzedaży i przestrzenią/projektem:
  • Sprzedaż — Projekt realizacji ustaleń

Aktywowanie obsługi powiązań w CRM

Aby móc skorzystać z powiązań należy włączyć je w ustawieniach.

W tym celu:

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Wybierz Powiązania z menu po lewej stronie.Powiązania w menu w LiveSpace CRM
 3. Włącz opcjęOpcja włączania powiązań w LiveSpace CRM

Dodawanie nowego powiązania na profilu

Dodanie nowego powiązania polega na wybraniu typu relacji oraz wskazaniu drugiej strony powiązania.

Aby dodać powiązanie:

 1. Wejdź na wybrany profil kontaktu, szansy sprzedaży lub przestrzeni, na którym chcesz dodać powiązanie.Wchodzenie na profil w LiveSpace CRM
 2. W kolumnie po prawej stronie profilu znajdziesz obszar powiązań. W celu dodania nowego powiązania, naciśnij na Dodaj.Przycisk Dodaj w obszarze powiązań w LiveSpace CRM
 3. Otworzy się okno dodawania powiązania. Okno dodawania powiązania w LiveSpace CRM
 4. Z listy wybierz odpowiednie powiązanie.Wybór powiązania w LiveSpace CRM
 5. Przy tworzeniu powiązania musisz wskazać drugą jego stronę. Wystarczy, że wpiszesz kilka pierwszych liter nazwy, by zobaczyć podpowiedzi.Powiązywanie stron w LiveSpace CRM
 6. Następnie naciśnij na Dodaj, by zapisać powiązanie na profilu.Dodawanie powiązania na profilu w LiveSpace CRM
 7. Otrzymasz potwierdzenie dodania powiązania.Potwierdzenie dodania powiązania w LiveSpace CRM
 8. Powiązanie będzie od tej pory widoczne w kolumnie po prawej stronie profilu.Powiązania na profilu w LiveSpace CRM

Widoczność powiązań na profilach

Po aktywowaniu powiązań w Ustawieniach konta, zobaczysz na profilach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni listę powiązań, która znajduje się w kolumnie po prawej stronie:

Powiązania na profilu w LiveSpace CRM

Po najechaniu kursorem myszy na powiązanie zobaczysz szczegóły drugiego z elementów relacji:Szczegóły powiązania w LiveSpace CRM

Modyfikacja typów powiązań w CRM

Typy dostępnych powiązań może zdefiniować administrator w ustawieniach. Domyślnie jest dostępnych kilka przykładowych powiązań, na przykład Centrala — Oddział czy Centrala — Konkurenci.

Poza domyślnymi typami relacji w Livespace można też skonfigurować własne powiązania.

Aby to zrobić:

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Wybierz Powiązania z menu po lewej.Powiązania w menu w LiveSpace CRM
 3. Następnie naciśnij na Dodaj powiązanie.Dodaj powiązanie w Ustawieniach LiveSpace CRM
 4. W oknie, które się wyświetli, wskaż, jakie typy elementów będą łączone przez powiązanie (na przykład: sprzedaże z przestrzeniami). Wpisz także etykiety, którymi chcesz opisać obie strony relacji (na przykład Centrala i Oddział lub Sprzedaż i Projekt).Dodawanie typu powiązania w LiveSpace CRM
 5. Naciśnij na Dodaj.Przycisk Dodaj w LiveSpace CRM
 6. Od tej pory możesz wybrać nowy typ powiązania na profilach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni.Wybieranie powiązania w LiveSpace CRMOpcjonalnie możesz włączyć możliwość ustawiania powiązań bezpośrednio w formularzu. Wybierz wówczas (dodając nowy typ powiązania), w jakiej sekcji formularza powiązanie ma być widoczne:Pokaż Powiązanie w formularzu w LiveSpace CRMDla powyższego przykładu w formularzu firmy pojawi się nowe pole, w którym będziemy mogli wybrać drugą stronę powiązania – korzystając z listy podpowiedzi widocznej po wpisaniu kilku liter nazwy:Wyszukiwanie stron relacji w LiveSpace CRM

Warto wiedzieć:

 • Powiązania dają niezwykle szerokie możliwości zarządzania relacjami. Ciekawym przykładem jest tu wykorzystanie ich do budowania połączenia pomiędzy sprzedażą a przestrzenią. W ten sposób jesteś w stanie wygodnie odzwierciedlić sytuację, w której zakończona lub bliska zakończenia sprzedaż staje się projektem, który trzeba zrealizować. Nie chcesz trzymać w przestrzeni dotyczącej projektów wszystkich informacji na temat procesu sprzedaży, kwot i negocjacji, a także nie chcesz, aby te same osoby miały dostęp do tych danych. Tworzysz więc osobną przestrzeń o nazwie np. Projekt ABC, ale jednocześnie zachowujesz powiązanie tego projektu ze sprzedażą, dzięki czemu możesz łatwo wrócić do historii wcześniejszych ustaleń.
[Głosów: 0   Średnia: 0/5]