Jeżeli wykonujesz eksport danych z innego narzędzia do pliku csv, a następnie chcesz go zaimportować do Livespace CRM, jest duża szansa, że wszystko będzie w porządku bez dodatkowych zabiegów. Jest jednak też możliwość, że pojawią się problemy z obsługą polskich znaków. Związane jest to z różnymi standardami kodowania polskich liter w plikach tekstowych. Jeżeli pojawił się problem z polskimi znakami, możesz zawsze wycofać import (opisujemy to szerzej w sekcji Jak wycofać zaimportowane kontakty) i spróbować przygotować plik do importu zgodnie z poniższą podpowiedzią. Będziesz do tego potrzebował programu Microsoft Excel.


Przygotowanie pliku .csv do importu do CRM za pomocą programu Excel

Omawiany przypadek wykorzystuje Microsoft Excel w wersji 2010. Możliwe jest wykonanie poniższych czynności również za pomocą innej wersji programu – procedura może się wtedy nieznacznie różnić.

Zapisz plik na dysku

Zapisz swój eksportowany z innego oprogramowania plik na dysku twardym komputera. Dla bezpieczeństwa wykonaj jego kopię, zanim przejdziesz do dalszych kroków.

Otwórz nowy arkusz kalkulacyjny Excel

Otwórz program Excel z pustym skoroszytem. Zaznacz w nim pierwszą komórkę w arkuszu (A1)

Przygotowanie pliku CSV do importu do CRM

 

Zaimportuj plik .csv, w którym chcesz poprawić formatowanie

W tym celu przejdź do zakładki Dane i wybierz opcję Z tekstu. W ten sposób będziesz mógł przed zaimportowaniem pliku zdecydować, jakie jest kodowanie znaków w importowanych danych. Wybierz zapisany
plik do zaimportowania.

Przygotowanie pliku CSV do importu do CRM

Dobierz właściwe parametry danych

Wybranie pliku uruchomi kreator importu tekstu. Na podglądzie możesz zobaczyć, czy polskie znaki w importowanym dokumencie zostaną prawidłowo odczytane. Jeśli nie, skorzystaj z pola “Pochodzenie pliku” i wybierz inny format kodowania.

Przygotowanie pliku CSV do importu do CRM

Po zmianie kodowania znaków na format UTF-8:

Przygotowanie pliku CSV do importu do CRM

W zależności od źródła pochodzenia pliku konieczne może być wybranie różne kodowanie. Najpopularniejsze warianty, to:

65001 : Unicode (UTF-8)
28592 : Środkowoeuropejski (ISO)
1250 : Środkowoeuropejski (Windows)

Po wybraniu kodowania, w którym polskie znaki będą wyświetlały się prawidłowo, naciśnij Dalej.

W drugim kroku musisz określić sposób rozdzielania danych – tzn. jaki znak odpowiada, za rozdzielenie jednego parametru od drugiego. Nieprawidłowe wskazanie znacznika rozdzielającego kolejne dane uniemożliwi rozróżnienie poszczególnych informacji. Często spotykanym znacznikiem jest średnik ;

Przygotowanie pliku CSV do importu do CRM

Po zaznaczeniu właściwego znacznika podgląd pokaże, w jaki sposób dane zostaną podzielone.

Przygotowanie pliku CSV do importu do CRM
Na potrzeby właściwego zaimportowania danych można przejść do kroku trzeciego, a następnie nacisnąć Zakończ, bez określania formatu danych w kolumnach. Krok 3 będzie miał znaczenie, jeśli chcemy zaimportowane dane obrabiać w programie Excel, ale nie ma znaczenia dla importu do Livespace. Po naciśnięciu Zakończ potwierdzamy, że chcemy umieścić dane w komórce A1.

 

Zweryfikuj poprawność danych i zapisz plik

Twoje dane zostały zaimportowane do Microsoft Excel. Możesz teraz łatwo zweryfikować, czy wszystkie jest prawidłowo przed zaimportowaniem ich do Livespace i wprowadzić ewentualne ręczne poprawki. Jeśli polskie znaki nie wyświetlają się prawidłowo, powtórz czynności wybierając inne kodowanie znaków.

Przygotowanie pliku CSV do importu do CRM

 

Jeżeli wszystko jest prawidłowo, zapisz tak przygotowany plik jako arkusza programu Excel. Livespace poradzi sobie z nim tak samo jak z plikiem .csv, więc będzie to najszybsze rozwiązanie.

Po zakończeniu powyższych czynności możesz zaimportować poprawione dane korzystając ze standardowego importu plików w Livespace. Więcej na ten temat przeczytasz w sekcji Import danych.

 

[Głosów: 3   Średnia: 5/5]