Livespace tworzymy od początku z myślą o zapewnieniu wygodnych, intuicyjnych rozwiązań w zakresie kontrolowania tego, jakie informacje mają być widoczne dla poszczególnych członków zespołu. Domyślnie szanse sprzedaży w Livespace CRM nie są dostępne dla każdego – ma do nich wgląd założyciel szansy, managerowie i handlowcy, którym dostęp został przydzielony (czyli uczestnicy szansy sprzedaży). Aby dołączyć do szansy sprzedaży, użytkownik musi poprosić o udostępnienie mu jej przez kogoś, kto taki dostęp już ma.
Jeżeli w Twojej firmie istnieje potrzeba udostępniania szans sprzedaży wszystkim, bez konieczności ich zapraszania, możesz do tego wykorzystać publiczne szanse sprzedaży.
W tym artykule opisaliśmy:

Jak włączyć publiczne szanse sprzedaży w CRM?

Publiczne szanse sprzedaży są domyślnie wyłączone w Livespace. Aby włączyć możliwość ich dodawania:

  1. Przejdź do Ustawień konta.
  2. Wybierz Uprawnienia z menu po lewej.
  3. Przejdź do zakładki Szanse sprzedaży.
  4. Włącz opcję pozwalającą managerom i użytkownikom na dodawanie publicznych szans sprzedaży.
  5. Jeżeli chcesz, aby dodawana szansa sprzedaży była domyślnie publiczna, możesz zaznaczyć dodatkowe ustawienie Dodawaj szanse sprzedaży domyślnie publiczne.

Ustawienia widoczności

Informacja o tym, kto ma dostęp do danej szansy sprzedaży znajduje się na profilu szansy sprzedaży w polu Ustawienia widoczności. 

Przejdź do profilu szansy sprzedaży, gdzie w prawym dolnym rogu zobaczysz informację o widoczności danej szansy sprzedaży. Naciśnij Zmień, aby otworzyć okno Ustawienia widoczności. Użyj opcji Pokaż szczegółowe informacje – to pozwoli Tobie sprawdzić, kto ma aktualnie dostęp oraz jakie czynności może wykonywać na wybranym profilu.

Informacje o dostępie do danej szansy sprzedaży pokazują, jakie operacje w szansie sprzedaży (Dostęp, Edycja, Usuwanie) mogą wykonać  użytkownicy w zależności od ich roli (administratorzy, managerowie, właściciel, zaproszeni, pozostali). W zależności od ustawień dostępów do poszczególnych szans sprzedaży oraz typu widoczności (Publiczny, Niepubliczny, Ukryty) danej szansy sprzedaży, zawartość tabeli może się zmieniać, jednak zawsze odwzorowuje rzeczywiste uprawnienia.

 

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]