Tablica stanowi podstawowe narzędzie do zapisywania informacji na temat historii danego kontaktu i związanych z nim działań. Wpisy na tablicy to historia aktywności związanych z daną osobą, firmą, sprzedażą lub przestrzenią. Zdarza się, że wpis taki zostaje umieszczony nie tam, gdzie chcemy, czasem też zachodzi potrzeba jego skopiowania na inną tablicę. Przenoszenie i kopiowanie wpisów w Livespace jest bardzo proste.Jakie wpisy możemy przenosić i po co?

Część wpisów na tablicy to adnotacje pojawiające się automatycznie po wykonaniu określonych działań, które są zapisywane na tablicy danej osoby, firmy, sprzedaży lub przestrzeni. Takie adnotacje określamy w Livespace jako aktywności i ich nie możesz swobodnie przenosić:

Wpisy na tablicy mogą być też wynikiem samodzielnego dodania notatki:notatka-z-plikiem

Jeżeli dodałeś notatkę na profilu osoby, a chcesz ją umieścić także na profilu firmy lub sprzedaży, przydatna będzie funkcja Przenieś/kopiuj. Możesz także przenosić korespondencję e-mail, która jest automatycznie zapisywana na ścianie danej osoby w przypadku, gdy Twoja skrzynka pocztowa jest podłączona do Livespace.

Jak skopiować wpis na inną tablicę w Livespace CRM?

Aby przenieść lub skopiować wpis w inne miejsce:

  1. Rozwiń widoczne przy wpisie podręczne menu i naciśnij na link Przenieś/kopiuj.
  2. Livespace podpowie Ci najbardziej prawdopodobne profile, na które możesz chcieć przenieść lub skopiować dany wpis. Na przykład, gdy wpis dotyczy osoby, Livespace zaproponuje przeniesienie go na tablicę firmy, w której dana osoba pracuje lub do sprzedaży, za które ta osoba odpowiada.Przenoszenie w LiveSpace CRM
  3. Wybierz miejsce, do którego chcesz przenieść wpis i zatwierdź wybór przyciskiem Kontynuuj.Przenoszenie w LiveSpace CRMPamiętaj że, możesz też skorzystać z opcji Wyszukaj element docelowy lub Znajdź inne i podać nazwę sprzedaży, przestrzeni, firmy lub osoby, na której tablicy zamierzasz go umieścić.

Jak przenieść wpis na inną tablicę?

Załóżmy, że chcesz przenieść dany wpis (to znaczy: usunąć go z jednej tablicy z jednoczesnym zamieszczeniem go na innej – bez kopiowania). Wystarczy wówczas, że zrealizujesz proces analogiczny do kopiowania, ale dodatkowo zaznaczając opcję Usuń tutaj. Tę operację także należy zatwierdzić przyciskiem Kontynuuj.

Przenoszenie wpisów w LiveSpace CRM

Warto wiedzieć:

  • Aby ułatwić odszukanie interesujących Cię informacji, wprowadziliśmy możliwość filtrowania wpisów na tablicy. Po rozwinięciu listy filtrów, możliwe jest wskazanie autora wpisów, typu danych (aktywność, notatka, e-mail, telefon), lub wpisanie słowa, które ma się znajdować w treści wpisu.
  • Notatki na tablicy możesz wyeksportować do pliku .xls. Przeczytaj więcej o eksportowaniu notatek.

Czytaj też:

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]