Przedłużając ważność stanowisk w Livespace możesz wybrać pakiet i określić termin, na jaki chcesz przedłużyć dostęp, samemu ustalając wysokość rabatu przysługującego za przedłużenie stanowisk.

Czym jest stanowisko w Livespace?

Opłacając konto w Livespace przedłużasz ważność stanowisk, do których następnie przypisuje się użytkowników. W praktyce polega to na tym, że wykupione na dany okres stanowiska są dostępne niezależnie od tego, czy i których użytkowników do nich przypiszesz.

Ponadto, gdy stanowisko jest ważne,  możesz w dowolnej chwili odłączyć użytkownika i przypisać do niego nowego, bez konieczności dopłacania.

Zaletą przedłużania stanowisk, jest umożliwienie administratorowi wygodnego zarządzania wykupionymi stanowiskami według aktualnych potrzeb organizacji.

Warto wiedzieć

Użytkownik bez przydzielonego stanowiska nie może się logować do aplikacji.

Co można zrobić ze stanowiskiem w Livespace?

Stanowisko w Livespace można:

 • Dodać – na przykład na zapas, gdy planujemy w niedługim czasie zwiększać liczebność zespołu. Po dodaniu są one wolne – nieobsadzone użytkownikami.

Aby dodać nowe stanowisko przejdź do Ustawienia konta –> Użytkownicy i wciśnij Dodaj stanowiska. Zostaniesz przeniesiony do okna, w którym za pomocą ‘+’ możesz zwiększyć liczbę stanowisk.

 • Usunąć – gdy stanowisko nie jest już potrzebne

Stanowisko możesz usunąć na kilka sposobów:

 1. wciśnięcie Usuń przy wolnym stanowisku.
 2. usunięcie stanowiska podczas zawieszania użytkownika.  Przejdź do profilu użytkownika, którego chcesz zawiesić, rozwiń menu obok Edytuj, wybierz Zawieś użytkownika. Pamiętaj, aby zaznaczyć  Usuń także stanowisko.
 3. usunięcie stanowiska wraz z usunięciem użytkownika. Rozwiń menu obok przycisku Edytuj, po wybraniu Usuń użytkownika otworzy się okno, w którym będziesz mógł wybrać, kiedy użytkownik ma stracić dostęp do Livespace oraz czy chcesz również usunąć stanowisko.

 • Obsadzić użytkownikiem – aby użytkownik mógł się logować i pracować

Stanowisko można obsadzić nowym użytkownikiem poprzez:

 1. przypisanie użytkownika do wolnego stanowiska. Przejdź do wolnego stanowiska, rozwiń menu przy Usuń, wybierz Przypisz użytkownika.
 2. przywrócenie zawieszonego użytkownika oraz przypisanie do niego wolnego stanowiska. Przejdź do części Zawieszeni użytkownicy, rozwiń menu obok Edytuj i wybierz Przywróć.
 • Zwolnić – w takiej sytuacji użytkownik traci możliwość logowania, a stanowisko staje się wolne i można je obsadzić innym użytkownikiem lub usunąć.

Stanowisko można zwolnić poprzez:

 1. zawieszenie użytkownika. Wybierz użytkownika, który ma zostać zawieszony w Livespace, wciśnij Zawieś użytkownika. Wybierz, od kiedy stanowisko ma zostać zwolnione. Pole Usuń także stanowisko pozostaw puste.
 2. usunięcie użytkownika. Wybierz użytkownika, który ma zostać usunięty w Livespace, wciśnij Usuń użytkownika. Pole Usuń także stanowisko pozostaw puste.

Warto wiedzieć

 • Wysyłając zaproszenie albo dodając nowego użytkownika w pierwszej kolejności zostaną obsadzone istniejące wolne stanowiska, gdy ich już nie będzie automatycznie zostaną dodane nowe.
 • Stanowiska pozwalają na dodawanie użytkowników w trakcie miesiąca i uregulowanie należności w kolejnym okresie rozliczeniowym. Użytkownik dodany w trakcie miesiąca, ma konto ważne do końca miesiąca, kwota za korzystanie z usługi doliczana jest do kolejnej faktury. Dzięki temu do opłacenia jest tylko jedna faktura w miesiącu, w której zawarte są wszystkie stanowiska.

Ważne: Jeżeli korzystasz z Livespace na podstawie umowy, pamiętaj, by po zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby stanowisk przesłać dane do aktualizacji.
Zrobisz to w zakładce Płatności, zaznaczając pole Potwierdzam, że chcę zmienić liczbę stanowisk do rozliczeń cyklicznych w ramach umowy i naciskając Prześlij do aktualizacji:

Skąd mam wiedzieć, kiedy ważność mojego stanowiska wygaśnie?

Gdy Twoje stanowisko w Livespace będzie miało wygasnąć, po zalogowaniu zobaczysz odpowiedni komunikat.

 • Jeżeli jesteś administratorem – zobaczysz komunikat, kiedy którekolwiek stanowisko w Livespace będzie miało niedługo wygasnąć.

 • Jeżeli jesteś managerem lub użytkownikiem, komunikat zobaczysz tylko wtedy, kiedy to właśnie Twoje stanowisko będzie miało niedługo wygasnąć.

Pamiętaj, że przedłużać ważność stanowisk mogą tylko osoby z uprawnieniami administratora.

Czy brak zapłaty oznacza zablokowanie dostępu do konta?

Opłacając stanowiska w Livespace przedłużasz ich ważność do końca wybranego miesiąca. Gdy okres ważności będzie dobiegał końca, administratorzy konta zostaną o tym poinformowani zgodnie z opisem wyżej. Co jednak, jeżeli mimo informacji z jakiś powodów nie uda się przedłużyć ważności stanowisk na czas?

 1. Przez pierwsze 7 dni po upływie terminu ważności stanowiska  – dostęp do Livespace będzie zachowany, natomiast widoczny będzie cały czas komunikat o konieczności uiszczenia opłaty. Livespace będzie w pełni funkcjonalny.
 2. Przez kolejne 7 dni, aż do 14 dnia po upływie terminu ważności stanowiska – dostęp do Livespace zostanie zablokowany i jedyną możliwą czynnością do wykonania będzie opłacenie konta. Przez ten okres Livespace będzie w dalszym ciągu realizował zaplanowane czynności, takie jak wysyłka wiadomości email, uruchamianie automatycznych sekwencji, przeliczanie statystyk czy sprawdzanie skrzynek pocztowych.
 3. Po 14 dniach od upływu ważności konta system zostanie nie tylko zablokowany, ale wstrzymane zostaną również trwające automatyczne czynności.

Jeżeli zdecydujesz się opłacić stanowiska w przeciągu 14 dni od dnia upływu terminu ważności konta, za te dni również zostanie pobrana opłata.

Jeżeli zdecydujesz się opłacić stanowiska po 14 dniach od dnia upływu terminu ważności konta, zapłacisz jedynie za okres w przód, od dnia przedłużenia.

Jak przedłużyć ważność stanowiska w CRM?

  1. Przejdź do sekcji Płatności.Opcja Płatności w CRM
  2. Uzupełnij dane do faktury. Jeśli jeszcze nie uzupełniłeś swoich danych do faktury lub chcesz je zaktualizować, zrób to przechodząc do odpowiedniego formularza po naciśnięciu przycisku zmień.
    W nowo otwartym formularzu uzupełnij wszystkie pola i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. Waluta płatności zostanie określona automatycznie na podstawie wybranego kraju. Pamiętaj, że jeśli chcesz dokonać płatności nie dla firmy, a dla osoby fizycznej w Polsce, przełącz widok formularza. Warto pamiętać:
   Możliwość wybrania opcji Osoba fizyczna istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy wybranym krajem jest Polska.
  3. Analogicznie uzupełnij dane dotyczące zlecającego.
  4. W widoku głównym Płatności wskaż okres, na jaki chcesz przedłużyć ważność stanowisk. Domyślny okres to przedłużenie ważności do końca miesiąca. Stanowiska są przedłużane pełnymi miesiącami kalendarzowymi.

   Jeżeli chcesz uzyskać rabat, możesz przedłużyć stanowiska o co najmniej pół roku. Możesz też wybrać opcję Inny termin i ustawić ważność stanowisk do końca wybranego miesiąca. Jeżeli będzie to okres dłuższy niż pół roku, rabat również zostanie uwzględniony.
  5. W panelu Płatności masz również możliwość dodania nowych, jeszcze nie obsadzonych, stanowisk.
   Aby odjąć liczbę stanowisk, należy najpierw usunąć bądź zawiesić konkretnego użytkownika w zakładce Użytkownicy.
  6. Kwota zostanie przeliczona zgodnie z wybranym czasem przedłużenia i aktualnymi ważnościami stanowisk. Aby podejrzeć szczegółowe podsumowanie płatności, wybierz opcję Pokaż szczegóły rozliczenia.
  7. Wybierz metodę płatności, a następnie kliknij na Zapłać teraz.

  8. Dostępne formy płatności online to:


Jeżeli nie chcesz płacić przelewem natychmiastowym, możesz wybrać opcję pobierz pro-formę, aby pobrać fakturę pro-forma do opłacenia przelewem tradycyjnym.

Twoje stanowiska zostaną przedłużone po zaksięgowaniu wpłaty. Dla płatności on-line trwa to zwykle do 15 minut, przy fakturze proforma – jest to zwykle jeden dzień roboczy.

Płatności cykliczne

Istnieje możliwość podpięcia karty płatniczej, co pozwala na włączenie płatności cyklicznej. Aby uruchomić tę opcję, po wybraniu metody płatności Karta płatnicza wystarczy zaznaczyć Włącz płatności cykliczne i przedłużyć ważność konta. Opłaty za kolejne okresy będą automatycznie pobierane z Twojej karty.

Wybór pakietu Livespace CRM

W Livespace CRM masz możliwość ustalenia, jaki zakres opcji CRM jest dla Ciebie i Twojej firmy odpowiedni. Przejdź do Płatności i wybierz odpowiedni pakiet Livespace CRM. Więcej o tym, czym różnią się od siebie poszczególne pakiety przeczytasz w Cenniku.

 1. Aby zmienić pakiet podczas przedłużania stanowiska, wystarczy przejść do Płatności > Przedłużanie konta i nacisnąć przycisk zmień przy sekcji Obecny plan.
 2. Następnym krokiem będzie wybór pakietu spośród trzech dostępnych: Base, Automation i Professional.
 3. Aby zmienić pakiet, naciśnij przycisk Zmień.
 4. Zatwierdź zmianę pakietu akceptując warunki i wybierając Zatwierdź zmianę pakietu.
  *Jeśli Twoja organizacja jest duża i potrzebuje oferty skrojonej pod indywidualne potrzeby, proponujemy pakiet Enterprise, w którym możliwe jest wprowadzenie indywidualnych zmian w aplikacji, wdrożenie na serwerze klienta czy ustalenia SLA dopasowanego do wymagań biznesowych. Skontaktuj z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Warto wiedzieć

Pakiet jest taki sam dla wszystkich stanowisk wchodzących w skład wspólnego konta Livespace.

Pakiet można zmienić w dowolnym momencie, nie tylko przy przedłużaniu stanowisk, jednak nie częściej niż raz na miesiąc. Zmiana wchodzi w życie od razu, a przeliczenie daty zakończenia ważności stanowisk następuje proporcjonalnie do zmiany ceny pakietu.

W przypadku zmiany pakietu na niższy zaplanowane sekwencje wiadomości email oraz wysyłki pojedyncze będą kontynuowane.

Aktualizacja daty ważności stanowiska

Przy zmianie  z Base na Automation daty są skracane o 50%,przykład:

 • mamy pakiet Base, stanowiska są ważne do 31.12
 • 15.11 zmieniamy pakiet na Automation
 • ważności stanowisk zostaną skrócone do 7.12

Przy zmianie z Automation na Base daty są wydłużane o 50%, przykład:

 • mamy pakiet Automation, stanowiska są ważne do 31.12
 • 15.11 zmieniamy pakiet na Base
 • ważności stanowisk zostają wydłużone do 15.02

Zmiana o 50% wynika z różnicy w cenie między pakietami (Base 59zł, Automation 119zł).

Historia przedłużeń

W Livespace CRM masz stały dostęp do historii swoich płatności oraz faktur. Aby móc przejrzeć historię oraz pobrać faktury, przejdź do zakładki Historia przedłużeń.

Czytaj więcej w artykule: Gdzie znajdę faktury za przedłużenie konta?

Abonament z umową od 10 stanowisk Livespace

Jeśli posiadasz co najmniej dziesięć stanowisk Livespace, możesz również zdecydować się na podpisanie umowy. Dzięki temu Livespace będzie cały czas dostępny, a my będziemy wysyłać do Ciebie faktury VAT do opłacenia.

Możesz skorzystać z dwóch wariantów umowy:

 • Umowa bezterminowa
 • Umowa terminowa na co najmniej 6 miesięcy

Jeżeli planujesz mieć w firmie minimum 10 stanowisk Livespace i chcesz podpisać umowę, napisz do nas na [email protected] 

 

[Głosów: 2   Średnia: 5/5]