W przypadku zdublowania kontaktów, na przykład w wyniku importu lub omyłkowego dodania jednej osoby/firmy kilka razy, możesz wszystkie powtarzające się kontakty połączyć w jeden. Służy do tego funkcja łączenia kontaktów. Jest ona dostępna z poziomu profilu osoby/firmy, a także na liście kontaktów.


Łączenie kontaktów na profilu kontaktu

Łączenie kontaktów służy do scalania powielonych kontaktów w jeden. Jako bazowe brane są pod uwagę dane z kontaktu wskazanego jako Domyślny. Wszystkie dane z pozostałych łączonych kontaktów zostaną dopisane do kontaktu domyślnego, przy czym jeżeli pojawią się dane, które mogą wystąpić tylko raz (np. nazwa firmy), zachowane zostaną dane z kontaktu domyślnego.

Aby połączyć zdublowane kontakty w jeden:

  1.   Rozwiń menu podręczne znajdujące się tuż obok linku Edytuj i wybierz opcję Połącz kontakty.
  2. Wówczas pojawi się okno, w którym możesz wyszukać kontakt przeznaczony do połączenia. Jeżeli otworzysz formularz łączenia kontaktów z poziomu profilu, a Livespace CRM automatycznie znajdzie kontakty podobne do tego profilu, od razu wyświetli Ci sugestie dotyczące podobnych kontaktów.Łączenie kontaktów w LiveSpace CRM

Łączenie kontaktów przez operacje na liście w Livespace CRM

Aby połączyć zdublowane kontakty z poziomu listy:

  1. Włącz Operacje na liście.Operacje na liście w LiveSpace CRM
  2. Zaznacz kontakty, które chcesz połączyć i wybierz opcję Połącz.
  3. W wyświetlonym oknie wybierz, który z kontaktów jest domyślny. Dane z pozostałych zostaną do niego dopisane. Naciśnij Kontynuuj, aby połączyć kontakty.Łączenie kontaktów w LiveSpace CRM

Łączenie kontaktów za pomocą funkcji deduplikacji

W pakiecie Automation i wyższych masz również możliwość połączyć kontakty, korzystając z funkcji automatycznego wyszukiwania duplikatów.
Aby wyszukać i połączyć zdublowane kontakty:

  1. Naciśnij Wyszukaj duplikaty w zakładce Firmy lub Osoby:
  2. Wybierz, które z zaproponowanych par kontaktów rzeczywiście są duplikatami i naciśnij Połącz. Jeśli wybrane przez CRM kontakty nie są zdublowane, skorzystaj z opcji Odrzuć:

Warto wiedzieć:

  • Z poziomu listy możesz jednorazowo połączyć do dziesięciu kontaktów.
  • Podczas łączenia kontaktów uwzględnione zostaną dane kontaktowe, adresowe, a także wszelkie informacje z pól dodatkowych, zadania, szanse sprzedaży, wpisy na tablicy, pliki itd.

Czytaj też:

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]