Domyślnie w Livespace CRM każdy kontakt i szansa sprzedaży posiadają opiekuna, czyli określonego użytkownika, który odpowiada za dany kontakt. Istnieje możliwość ręcznej zmiany opiekuna, czyli przypisania elementu do innej osoby. W niektórych firmach model pracy z klientami przewiduje ponadto, że są kontakty “wolne”, bez określonego opiekuna, czyli takie, które mogą zostać podjęte przez dowolną osobę. Także i tę sytuację uwzględniliśmy w Livespace.


Zmiana opiekuna pojedynczego kontaktu lub szansy sprzedaży w Livespace CRM

Domyślnie opiekunem kontaktu lub szansy sprzedaży jest użytkownik, który go dodał. Jeśli chcesz zmienić opiekuna:

 1. Przejdź na dany profil i naciśnij link Edytuj.
 2. Następnie w formularzu edycji, wybierz nowego użytkownika w polu Opiekun, który zostanie nowym opiekunem kontaktu lub szansy sprzedaży.

Zmiana opiekuna wielu obiektów jednocześnie

Jeśli chcesz zmienić opiekuna dla wielu kontaktów lub szans sprzedaży jednocześnie, skorzystaj z operacji na listach.

 

 1. Przejdź do zakładki Kontakty lub Szanse sprzedaży.
 2. Następnie włącz Operacje na liście.Operacje na liście w LiveSpace CRM
 3. Zaznacz elementy, dla których ma być dokonana zmiana opiekuna, lub użyj opcji Zaznacz wszystkie.
 4. Wybierz operację Zmień użytkownika.
 5. Wybierz rolę w obiektach (w tym przypadku Opiekun) i wskaż użytkownika, który ma zostać nowym właścicielem wybranych obiektów.
 6. Zatwierdź zmianę przyciskiem Zapisz.

Opcja braku opiekuna

Jak już wiesz, domyślnie każdy kontakt w Livespace ma opiekuna. Jeżeli potrzebujesz wykorzystać w pracy kontakty lub szanse sprzedaży bez określonego opiekuna, musisz odznaczyć w ustawieniach Livespace opcję Wymaganie użycia roli. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Wybierz z menu po lewej stronie Uprawnienia > Dostępy > Opiekun > Akcje > Edytuj.
 3. Aby wykorzystać w pracy kontakty (Osoby i Firmy) bez określonego opiekuna checkbox przy Wymaganie użycia roli powinien być pusty w sekcjach Osoby i Firmy. W przypadku szans sprzedaży – trzeba odznaczyć checkbox przy Wymaganie użycia roli w sekcji Szanse sprzedaży.
 4. Zatwierdź zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Jeśli dodając kontakt lub szansę, która wymaga opiekuna zapomnisz go zaznaczyć, otrzymasz odpowiedni komunikat.

Automatyczne usuwanie nieaktywnych opiekunów

Możesz również określić, po jakim czasie braku aktywności w obiekcie, opiekun zostanie automatycznie usunięty. Dotychczasowy opiekun otrzyma powiadomienie o zmianie. By ustawić automatyczne usuwanie nieaktywnych opiekunów:

 1. Przejdź do Ustawień konta.
 2. Naciśnij na Uprawnienia w menu po lewej stronie, a następnie Dostępy > Opiekun > Akcje > Edytuj.
 3. W sekcji Automatyczna zmiana opiekuna ustaw opcje Automatycznie usuń opiekuna po wyznaczonym przez Ciebie terminie.

Funkcja ta może być bardzo przydatna, gdy planujesz udostępnić możliwość przejmowania przez inną osobę nieaktywnych – zaniedbanych bądź zapomnianych – kontaktów i szans sprzedaży. Daje Ci ona pewność, że takie elementy nie zostaną pozostawione samym sobie, co może prowadzić do zaniechania ważnych działań, a nawet zrazić do Ciebie klientów. Co więcej, jeśli jesteś menadżerem, taka funkcjonalność każdorazowo daje ci znać, gdy ktoś w firmie zaniedbuje swoje obowiązki.

Wyszukiwanie kontaktów i szans sprzedaży bez opiekuna

Kontakty i szanse sprzedaży bez opiekuna możesz odszukać na liście korzystając z filtrowania: filtr Opiekun, wartość Brak użytkownika.

Kontakty i szanse sprzedaży usuniętego użytkownika

Jeżeli potrzebujesz uwzględnić na listach lub statystykach kontakty i szanse sprzedaży, których opiekunem jest użytkownik już usunięty z Livespace, możesz włączyć widoczność tych danych w ustawieniach Livespace poprzez opcję Pokazuj usuniętych użytkowników w filtrach na listach. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do Ustawień konta > Użytkownicy > Użytkownicy.
 2. Po usunięciu aktywnego stanowiska pojawi się opcja wyświetlania usuniętych użytkowników na listach.
 3. Zaznacz opcję Pokazuj usuniętych użytkowników w filtrach na listach.

Wówczas szanse sprzedaży i kontakty, których właścicielem był usunięty z CRM użytkownik, będą widoczne na listach oraz w statystykach.

Uprawnienia do zmiany opiekuna

Domyślnie w Livespace każdy użytkownik może zmienić opiekuna szans sprzedaży lub kontaktów. Dla zmiany dostępności tej możliwości:

 1. Przejdź do zakładki Ustawienia konta > Uprawnienia > Dostępy > Opiekun > Akcje > Edytuj.
 2. W sekcji Ustawienia zaawansowane wybierz role, które będą uprawnione do zmiany opiekuna w obiektach.
 3. Potwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

Zobacz także:

Jak skonfigurować uprawnienia?

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]