Osoby i firmy w Livespace CRM możesz grupować według własnych kryteriów. Grupa ułatwia zarządzanie kontaktami i pozwala na wprowadzenie szybkiej metody ich porządkowania, spójnej dla wszystkich użytkowników.


Tworzenie i zarządzanie grupami kontaktów w CRM

 1. Aby dodać nową grupę, przejdź do zakładki Kontakty.
  menu-kontakty
 2. Po lewej stronie zobaczysz sekcję Grupy. Kliknij w ikonę ustawień, włączając w ten sposób Ustawienia grup.
 3. Wpisz nazwę dla nowej grupy i zatwierdź operację przyciskiem Dodaj.Dodawanie grupy w LiveSpace CRM

W tym miejscu możesz również usuwać grupy, a także zmieniać nazwy już istniejących. Domyślnie może to zrobić każdy użytkownik w Livespace, ale możesz zablokować taką możliwość użytkownikom bez uprawnień Managera w sekcji Uprawnienia.

Dodawanie kontaktu do grupy na profilu kontaktu

Kontakt – osobę lub firmę – możesz dodać do grupy na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest dodanie z poziomu profilu kontaktu. Wejdź na konkretny kontakt, a następnie użyj przycisku + Grupa i wskaż grupę, do której chcesz go przypisać.

Dodawanie kontaktów do grupy w formularzu

Już na etapie dodawania lub edycji kontaktu możliwe jest wybranie grup, do których ma on należeć. W tym celu kliknij w pole Grupy, a następnie wskaż te grupy, do których ma należeć kontakt.

Dodawanie kontaktów do grupy poprzez operacje na liście

Kolejną metodą przypisywania kontaktów do grup są operacje na liście. Często jest to wygodniejsza metoda – zwłaszcza wtedy, gdy zależy Ci na szybkim przypisaniu do grupy większej liczby kontaktów. W tym celu:

 1. Otwórz zakładkę Kontakty, a następnie uruchom Operacje na liście.Operacje na liście w LiveSpace CRM
 2. Zaznacz wszystkie te kontakty, które chcesz przypisać do określonej grupy.
 3. Wybierz opcję Dodaj do grupy, wskaż, do której grupy chcesz dołączyć zaznaczone kontakty i zatwierdź operację przyciskiem Zastosuj.
 4. Po zatwierdzeniu kontakty zostaną przypisane do wybranej grupy lub grup.

Wyświetlanie zawartości grupy

Aby zobaczyć, jakie kontakty należą do danej grupy, przejdź do listy kontaktów, a następnie w sekcji grup po lewej stronie wybierz interesującą Cię grupę.

Przykłady wykorzystania grupowania kontaktów w CRM

Grupy kontaktów w Livespace są pomocne przy porządkowaniu i przeglądaniu danych. Ważne jest jednak, byś właściwie zdefiniował kryteria, zgodnie z jakimi zamierzasz grupować osoby i firmy. Poniżej podajemy kilka przykładów wykorzystania grup:

 1. Grupa Top 100 – czyli stu idealnych klientów, z którymi chcesz nawiązać współpracę
 2. Grupa VIP – klienci szczególnie ważni, których traktujesz inaczej niż pozostałych.
 3. Grupa Pierwszy kontakt – grupa kontaktów wytypowanych do nawiązania pierwszego kontaktu, po którym są oni przenoszeni do innej grupy.

Możesz grupować kontakty pod kątem dowolnej, subiektywnie ocenianej cechy – na przykład łatwości w prowadzeniu rozmów handlowych czy też poziomu relacji. Pamiętaj, że grupy są wspólne dla wszystkich użytkowników w Livespace, więc przyjęte zasady powinny być znane każdemu członkowi zespołu.

Warto wiedzieć:

 • Możliwe jest przypisanie kontaktu do więcej niż jednej grupy.
 • Dla wielu kryteriów wyszukiwania i filtrowania kontaktów, takich jak województwo czy region, nie musisz tworzyć osobnych grup – wystarczy użyć odpowiednich filtrów, aby zawęzić wyświetlanie wyników na listach. Przydatne może być również zapisywania filtrów, ułatwiające ich ponowne użycie.

Czytaj też:

[Głosów: 1   Średnia: 5/5]