Przestrzenie w Livespace CRM odzwierciedlają nieformalną strukturę w firmie. Są to tak zwane przestrzenie robocze. Praca w sprzedaży nie ogranicza się bowiem tylko do zakładania nowych procesów sprzedaży i dodawania kontaktów. To także wymiana wiedzy na różne tematy z członkami zespołu i właśnie do tego celu służą Przestrzenie. Możesz je traktować jako obszary robocze do dyskusji na określone tematy w firmie, do gromadzenia i współdzielenia plików, czy też ogólnej: do zarządzania projektami.

Profil przestrzeni w Livespace CRM

Możesz mieć dowolną liczbę przestrzeni. Są też one dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy po wygraniu sprzedaży chcesz założyć projekt, który dotyczy realizacji danego zadania. Możesz kontynuować komunikację w obrębie samej sprzedaży, ale jeżeli chcesz, by na etapie posprzedażowym inne osoby miały dostęp do projektu, niekoniecznie jednak mając wgląd w szczegółowe ustalenia z okresu procesu sprzedażowego, załóż osobną przestrzeń dotyczącą danego projektu.

Możesz również grupować przestrzenie według własnych kryteriów. Grupy zdefiniujesz w zakładce Przestrzenie, naciskając na znaczek koła zębatego w sekcji Grupy.

Przypisać przestrzeń do grupy możesz podczas dodawania/edytowania przestrzeni. Jeżeli zaś chcesz dodać do grupy kilka przestrzeni jednocześnie, warto skorzystać z opcji Operacje na liście, zaznaczając przestrzenie do dodania na liście w zakładce Przestrzenie i wybierając opcję Dodaj do grupy.

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że możesz ustawić widoczność przestrzeni w aplikacji – może być widoczna dla wszystkich, lub tylko dla wybranych użytkowników. Widoczność można ustawić w formularzu dodawania przestrzeni lub zmienić później na jej profilu.

Dodatkowe ustawienia związane z dostępem do przestrzeni i ich widocznością możesz skonfigurować w zakładce Ustawienia konta > Uprawnienia > Przestrzenie.

Zobacz też:

Dodawanie przestrzeni

Przykłady wykorzystania przestrzeni