SALESmanago to nowoczesne narzędzie do automatyzacji marketingu i sprzedaży. Pozwala m.in. na:

 • wysyłkę mailingów oraz newsletterów
 • identyfikowanie i monitorowanie osób odwiedzających naszą stronę internetową
 • automatyzację marketingu poprzez ustalenie reguł zachowania systemu i wysyłkę spersonalizowanych wiadomości e-mail oraz SMS

Livespace CRM pozwala na integracją z SALESmanago i wykorzystanie wszystkich zalet, jakie daje nowoczesny CRM oraz system Marketing Automation.


Przykłady zastosowań SALESmanago

 1. Przesyłanie automatycznych ofert dopasowanych do zainteresowania potencjalnego klienta.
  Po wdrożeniu systemu SALESmanago możliwa jest analiza zachowań użytkowników odwiedzających stronę internetową. Analizując ich zachowanie możemy zdefiniować reguły wysyłania wiadomości e-mail uzależnione od ścieżki, jaką zrealizował użytkownik oraz przygotować szablony wiadomości. Jeśli np. nasz potencjalny klient otrzymał wiadomość e-mail i odwiedził sklep internetowy, przeglądając konkretne kategorie tematyczne, możemy mu w przeciągu określonego czasu wysłać spersonalizowaną ofertę, prezentującą produkty z tych kategorii, z którymi się zapoznawał. Wpływa to na znaczne zwiększenie skuteczności otwarcia i klikalności w maile, a także znaczny wzrost konwersji sprzedaży.
 2. Zwiększenie efektywności działań telemarketingowych poprzez wskazanie najlepszych klientów do kontaktu.
  Dzięki rejestracji zachowania użytkowników naszej strony internetowej możemy szybko i w sposób zautomatyzowany wytypować tych klientów, którzy są najbardziej rokujący i skontaktować się nimi w chwili, gdy wiemy, że zastanawiają się nad korzystaniem z oferty. Ma to bardzo duże przełożenie na skuteczność prowadzonych działań sprzedażowych.
 3. Definiowanie zainteresowania potencjalnego klienta w celu zwiększenia efektywności pracy sprzedawcy.
  Analizując zachowanie użytkowników serwisu internetowego przy wykorzystaniu SalesManago możemy łatwo zdefiniować, jakie obszary oferty faktycznie interesują potencjalnego klienta. Dzięki temu kontakt telefoniczny staje się zdecydowanie bardziej skuteczny – rozmowa może być nakierowana od razu na te obszary, które rzeczywiście interesują klienta.
 4. Określanie najlepszego momentu w którym należy skontaktować się z potencjalnym klientem (Sales Triggers).
  W przeciwieństwie do tradycyjnie prowadzonych działań marketingowych, które odznaczają się podejściem mocno liniowym i statystycznym, wykorzystanie SALESmanago pozwala na działanie celowane i realizowane w odpowiednim czasie. Zamiast wysyłać wiadomości mailowe i po kilku dniach kontaktować się z klientem z pytaniem, czy zapoznał się z ofertą, możemy łatwo wytypować, który moment jest właściwy do kontaktu.Za pomocą SALESmanago możemy zdefiniować charakterystyczne momenty, w których należy podjąć kontakt z klientem. Może to być np. odwiedzenie strony internetowej w celu zapoznania się z dodatkowymi informacjami czy uzyskanie wysokiej liczny punktów za ogół aktywności, takich jak odwiedziny serwisu, odczytane maile lub kontakty z handlowcem.
 5. Wysyłanie wiadomości powitalnych do osób odwiedzających naszą stronę WWW.
  System Marketing Automation pozwala na wysyłanie wiadomości powitalnych do osób, które odwiedziły Twój serwis internetowy na skutek przeprowadzonych akcji mailingowych. Wysyłając pierwszą wiadomość skupiasz się przede wszystkim na tym, aby klienta zainteresować ofertą i nakłonić do odwiedzenia serwisu. Z danymi z SALESmanago możesz mu wysłać wiadomość powitalną po tym, gdy już go odwiedził, rozszerzając ofertę nawiązując do tych informacji, z którymi zapoznawał się w serwisie.
 6. Edukacja potencjalnego klienta poprzedzająca bezpośredni kontakt sprzedawcy.
  Klient, który odwiedził nasz serwis, wypełnił formularz kontaktowy lub zarejestrował się w aplikacji bardzo często nie ma wystarczającej wiedzy, by rzeczywiście podjąć decyzję o zakupie. Wykorzystując SALESmanago możemy wysyłać mu cykliczne wiadomości rozszerzające wiedzę na temat produktu lub usługi, przenosząc w ten sposób proces edukacji z handlowca na zautomatyzowane narzędzie. W ten sposób obniżamy koszt, zwiększamy efektywność i jesteśmy w stanie realnie ocenić skuteczność prowadzonych, powtarzalnych działań, dzięki czemu możemy je również optymalizować.Działanie takie, określane jako tzw. Lead Nurting, pozwala ponadto wytypować tych potencjalnych klientów, którzy są najbardziej rokujący w kwestii dokonania zakupu.
 7. Monitorowanie pracy działu sprzedaży poprzez integrację z SALESmanago skrzynek e-mail sprzedawców.
  SALESmanago pozwala na integrację skrzynek e-mail handlowców z systemem Marketing Automation. Dzięki temu wszystkie kontakty, z którymi kontaktują się nasi handlowcy trafiają do systemu SALESmanago, a ich działania są monitorowane.
 8. Zwiększenie efektywności pracy sprzedawcy dzięki integracji skrzynki pocztowej z SALESmanago i innowacyjne funkcje typu CRM.
  Wysyłając wiadomosć e-mail poprzez skrzynkę zintegrowaną z systemem SalesManago automatycznie monitorujemy zachowanie klientów. Zebrane w ten sposób informacje pozwalają na określenie, czy dany klient jest zainteresowany ofertą, a także które jej obszary są dla niego szczególnie istotne. Zebrane w ten sposób informacje dostępne są w systemie SalesManago, jak również trafiają do informacji o kliencie w Livespace CRM. Zyskujemy w ten sposób unikalną wiedzą na temat naszych klientów, pozwalającą na zwiększenie skuteczności działania handlowców.
 9. Automatyczna segmentacja klientów na grupy zainteresowań w oparciu o analizę ich zachowania na stronie www.
  Zdefiniowane reguły w systemie SalesManago pozwalają na skuteczną segmentację klientów, uwzględniając ich zachowanie i obszary zainteresowań. Dane z systemu SALESmanago mogą zostać wykorzystane jako parametr segmentacji w Livespace CRM.

Przykładowe efekty, jakie udało się uzyskać dzięki wykorzystaniu SalesManago:

 • 300% wzrostu otwarć mail i 400% wzrostu kliknięć w firmie Rainbow Tours
 • 500% wzrostu otwarć maili i 2500% wzrostu kliknięć w firmie CSEiE

Jak zintegrować Livespace CRM i SALESmanago?

Integracja Livespace CRM i SALESmanago jest niezwykle prosta.

 • Znajdź dane do integracji w SALESmanago. Do integracji Livespace CRM z SALESmanago potrzebne są trzy parametry:
  • ID klienta w SALESmanago
  • Kod API Secret
  • Adres e-mail użytkownika SALESmanago, który jest właścicielem kontaktów. Aby znaleźć te parametry, zaloguj się do swojego konta w SALESmanago i przejdź do zakładki Ustawienia > Integracje.

Tam znajdziesz dwa pierwsze parametry:sm_api

Trzeci to adres e-mail użytkownika SALESmanago, do którego mają zostać przypisane kontakty. Jeżeli kontakty mają zostać przypisane do Twojego konta, podaj Twój adres e-mail, którym logujesz się do SALESmanago. Wprowadzenie odpowiedniego adresu email jest istotne gdy posiadasz bardziej rozbudowaną strukturę działu sprzedaży i dane kontaktów chcesz udostępnić tylko wybranym osobom.

 • Podaj dane w Livespace CRM.
  W Livespace CRM przejdź do zakładki Ustawienia konta > Integracje i dodatki > SALESmanago” i podaj dane integracji.
  Po zapisaniu zmian aplikacje zostaną zintegrowane.
  danepodstawowe

 

Ustawienia integracji – komunikacja z Livespace do SALESmanago

W sekcji ustawień możesz zdefiniować dodatkowe zasady działania komunikacji na linii Livespace – SALESmanago.komunikacja1

Automatycznie zapisuj nowe kontakty do SALESmanago – po dodaniu kontaktu do Livespace zostanie on dodany automatycznie również do SALESmanago

Zapisuj do SALESmanago tylko kontakty z tagami – wprowadza ograniczenie w automatycznym dodawaniu kontaktów do SALESmanago. Dodane zostaną tylko kontakty, które zostały oznaczone konkretnymi tagami (posiadające przynajmniej jeden z podanych tagów). W polu należy wpisać interesujące nas tagi, rozdzielając je przecinkami.

Automatyczny opt-in po dodaniu kontaktu – kontakt dodany przez Livespace będzie miał domyślnie zaznaczoną opcję opt-in w SALESmanago

Automatyczny opt-out po usunięciu kontaktu – kontaktu usunięty z Livespace będzie miał zaznaczoną opcję opt-out w SALESmanago

Ustawienia integracji – komunikacja z SALESmanago do Livespace

komunikacja2

 • Automatycznie pobieraj nowe kontakty z SALESmanago –  po dodaniu kontaktu do SALESmanago zostanie on dodany automatycznie również do Livespace.
 • Pobieraj z SALESmanago tylko kontakty z tagami – wprowadza ograniczenie w automatycznym dodawaniu kontaktów do Livespace. Dodane zostaną tylko kontakty, które zostały oznaczone konkretnymi tagami. W polu należy wpisać interesujące nas tagi, rozdzielając je przecinkami.
 • Nadpisuj dane w Livespace danymi z SALESmanago (imię, nazwisko, telefon, e-mail) – zaznaczenie pola spowoduje, że jeśli dane w SALESmanago będą inne niż w Livespace, dane w Livespace zostaną zaktualizowane na podstawie danych z SALESmanago.

Pojedynczy import

Synchronizacja danych Livespace z SALESmanago odbywa się cyklicznie co około godzinę, natomiast możesz również ręcznie wywołać import danych. Po wprowadzeniu podstawowych danych integracji będzie możliwe wywołanie jednorazowego importu, za pomocą przycisku Importuj kontakty z SALESmanago.

import

Korzyści z integracji Livespace z SALESmanago

Dzięki integracji Livespace z SALESmanago zyskujesz unikalne możliwości śledzenia danych o zachowaniu Twojego kontaktu, a także wykorzystanie zaawansowanych funkcjonalności systemu Marketing Automation.

Scoring klientów w Livespace CRM

Podstawowe narzędzie to scoring oraz tagi, pozwalające na ocenę osoby na podstawie reguł zdefiniowanych w SALESmanago. Efektem integracji są dodatkowe parametry  widoczne w szczegółowych informacjach o osobie:

ls_sm_o1c

Dodatkowo szczegółowe dane pobrane z SALESmanago zostały umieszczone w prawej kolumnie profilu osoby. Są to zdobyte przez daną osobę punkty, przypisane tagi oraz historia aktywności – czyli podstrony naszej aplikacji/witryny odwiedzone przez tą osobę (wraz z datą oraz czasem trwania wizyty):

ls_sm_o2

Scoring danej firmy jest obliczany jako suma scoringów poszczególnych osób z tej firmy:

ls_sm_f1c

W prawej kolumnie profilu firmy zostały umieszczone szczegółowe informacje – punkty firmy w rozbiciu na poszczególnych pracowników:

ls_sm_f2

Wartość scoringu z SALESmanago może zostać następnie użyta jako kryterium segmentacji klientów w Livespace CRM

Synchronizacja kontaktów i informacji Livespace CRM z SALESmanago

Dzięki integracji SALESmanago z Livespace CRM zapewniona zostaje wspólna baza kontaktów w obydwu narzędziach. Dodając kontakt do Livespace zostanie on automatycznie dopisany do SALESmanago. Dzięki temu możliwa będzie m.in.:

 • masowa wysyłka mailingu poprzez SALESmanago,
 • wysyłka spersonalizowanych wiadomości e-mail,
 • analizowanie zachowania użytkowników odwiedzających stronę internetową,
 • scoring klientów na podstawie określonych wiadomości.

Kontakty dodane do Livespace są automatycznie (raz na kilkanaście minut) dodawane do SALESmanago, z tą samą częstotliwością z SALESmanago są pobierane informacje o aktualnym scoringu osób.

Integracja zaawansowana – obsługa zdarzeń

W Livespace możliwe jest wywoływanie określonych zdarzeń na podstawie reguł skonfigurowanych w SALESmanago. Służą do tego akcje opisane w sekcji Obsługa zdarzeń w Livespace na podstawie akcji w SALESmanago. Każde zdarzenie jest wywoływane dla kontaktu o podanym w parametrze adresie email.

Przykładowo, możemy dodać wpis na tablicy kontaktu o adresie email [email protected] lub wysłać powiadomienie do właściciela tego kontaktu.

Informacje nt. adresów akcji można znaleźć w ustawieniach Livespace, zakładka Integracje > SALESmanago:
zdarzenia

Jak wywołać akcję w Livespace na podstawie reguły w SALESmanago?

1. W ustawieniach reguły w SALESmanago dodaj nową akcję ‘Wyślij alert’ oraz zaznacz pole ‘Add atachment’

2. W polu ‘Attachment text’ wklej kod skopiowany z ustawień Livespace, np.:
zdarzenia_sm2

3. Uzupełnij odpowiednie parametry akcji zgodnie z opisem poniżej dla wybranej akcji.

Opis akcji

Powiadomienie dla właściciela kontaktu:
https://domena.livespace.pl/api/public/json/Salesmanago/Action_notification
/email/adres-email-kontaktu/note/tresc-powiadomienia/hash/abcdefghij
Efekt: wysłanie powiadomienia do użytkownika, który jest właścicielem kontaktu
Parametry:

 • email (wymagany) – adres e-mail kontaktu
 • note (wymagany) – treść powiadomienia

Notatka na tablicy kontaktu:
https://domena.livespace.pl/api/public/json/Salesmanago/Action_note
/email/adres-email-kontaktu/note/tresc-notatki/hash/abcdefghij

Efekt: dodanie notatki na tablicy kontaktu
Parametry:

 • email (wymagany) – adres e-mail kontaktu
 • note (wymagany) – treść notatki

Zadanie dla właściciela kontaktu:
https://domena.livespace.pl/api/public/json/Salesmanago/Action_todo
/email/adres-email-kontaktu/title/tytul-zadania/note/opis-zadania/date/data/hash/abcdefghij

Efekt: dodanie zadania powiązanego z kontaktem oraz przypisanie go do właściciela kontaktu
Parametry:

 • email (wymagany) – adres e-mail kontaktu
 • title (wymagany) – tytuł zadania
 • note (opcjonalny, domyślnie brak) – opis zadania
 • date (opcjonalny, domyślnie brak) – data wykonania zadania, bezwzględna w formacie RRRR-MM-DD (2013-05-15) lub względna ‘+2days’, ‘+5months’

Tagi:
https://domena.livespace.pl/api/public/json/Salesmanago/Action_tag
/email/adres-email-kontaktu/tag/tagi/hash/abcdefghij

Efekt: otagowanie kontaktu
Parametry:

 • email (wymagany) – adres email kontaktu
 • tag (wymagany) – tagi rozdzielone przecinkami

Zmiana etapu sprzedaży:
https://domena.livespace.pl/api/public/json/Salesmanago/Action_dealStage/email/adres-email-kontaktu/process/id-procesu/stage/id-etapu/status/nowy-status/sort/wartość-sortowania/order/porządek-sortowania/limit/limit/hash/abcdefghij
Efekt: oznaczenie działania (podetapu) w sprzedażach (tylko otwartych) powiązanych z kontaktem oraz (opcjonalna) zmiana statusu sprzedaży.
Parametry:

 • email (wymagany) – adres e-mail kontaktu
 • stage (wymagany) – id działania (podetapu), do odczytania w ustawieniach, zakładka API
 • status (opcjonalny) – nowy status sprzedaży (dostępne wartości: open, won, lost, outdated)
 • process (opcjonalny, domyślnie proces domyślny) – id procesu sprzedaży, do odczytania w ustawieniach, zakładka API
 • sort (opcjonalny, domyślnie po dacie modyfikacji) – atrybut, po którym sortujemy sprzedaże w celu zawężenia listy modyfikowanych sprzedaży, dopuszczalne wartości: created (data dodania), modified (data modyfikacji), name (nazwa)
 • order (opcjonalny, domyślnie malejąco) – porządek sortowania, dopuszczalne wartości: asc (rosnąco), desc (malejąco)
 • limit (opcjonalny, domyślnie 1) – liczba sprzedaży, które mają zostać zmodyfikowane, 0 – wszystkie spełniające podane kryteria

Przykłady:
…/limit/1/order/desc/sort/modified – uwzględniona zostanie jedna sprzedaż, ta która była ostatnio modyfikowana
…/limit/2/order/asc/sort/created – uwzględnione zostaną dwie najstarsze sprzedaże

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami [email protected].

Warto wiedzieć

 • W tej chwili SALESmanago pozwala na pobranie danych, których właścicielem jest konkretny użytkownik (adres e-mail). Jeżeli chcesz zaimportować wszystkie kontakty, które należą do różnych użytkowników, możesz kolejno podawać adresy e-mail Twoich użytkowników w SALESmanago i korzystać z opcji pojedynczego importu.
 • Jeśli chcesz, aby Livespace automatycznie synchronizował dane wszystkich kontaktów, zmień ich właściciela w SALESmanago na tego, którego dane wpiszesz w Livespace.
[Głosów: 0   Średnia: 0/5]