W Livespace CRM masz dostęp do funkcji tworzenia powiązań pozwalającej na odzwierciedlenie w CRM rozmaitych relacji pomiędzy klientami, partnerami i dostawcami lub pojazdami.

Dzięki tej funkcji masz możliwość zaimportowania np. osób, powiązanych z daną firmą – bez konieczności edytowania zaimportowanych rekordów.

Importować można:

  • Osoby i firmy
  • Firmy
  • Szanse sprzedaży
  • Produkty
  • Pojazdy/Przestrzenie

Jakie są dostępne powiązania?

Dostepne powiazania

Jak dokonać importu powiązań?

Aby skutecznie przeprowadzić import, należy przygotować plik rozszerzony o kolumnę z informacją o powiązaniu. Jeżeli chcesz zaimportować więcej niż jedno powiązanie, każde powinno znajdować się w oddzielnej kolumnie.

Przykładowo, Twój plik mógłby wyglądać tak: 

Przykladowy plik do importu

Nazwa kolumny to nazwa powiązania, jaka została utworzona w aplikacji. Ważne: import powiązań dotyczy tylko tych powiązań, które już istnieją w Livespace. Sam import nie tworzy nowego powiązania.

W powyższym wypadku utworzyliśmy wcześniej 2 powiązania szans sprzedaży:

  • Szansa sprzedaży > Firma
  • Szansa sprzedaży > Osoba

Dodatkowo istnieje możliwość pobrania przykładowego pliku z Livespace. Wystarczy w ustawieniach konta, wybrać import i eksport:

import i eksport

A następnie zaimportuj nowy plik:

importowanie pliku

i wybrać opcję pobierz przykładowy plik:

przykladowy plik

Uwaga!!

Jest możliwe utworzenie takich samych powiązań. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy dbali o unikalne nazewnictwo naszych powiązań.

  1. Podczas importu widzimy opcję powiązania w kolumnie odpowiadającej danym w Livespace CRM – danym, które importujemy. 

import

  1. Jeżeli powiązań jest kilka – to pojawią się na rozwijanej liście, na której zobaczymy wszystkie powiązania, jakie utworzyliśmy w aplikacji. 

Rezultat po imporcie

Po zaimportowaniu pliku powinniśmy widzieć działające powiązania w systemie:

Import powiazan

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]