Aby zaimportować kontakty z Thunderbird do Livespace CRM, należy najpierw dokonać eksportu listy kontaktów z Thunderbird do pliku .csv, a następnie zaimportować ten plik do Livespace CRM.
Aby wykonać eksport kontaktów:

 1. Otwórz program Thunderbird i przejdź do zakładki Adresy.
 2. Wybierz książkę adresową, którą chcesz wyeksportować.
 3. W menu Narzędzia wybierz opcję Eksportuj…
  Import kontaktów z Thundirbird do CRM - eksport pliku   
 4. Wskaż miejsce, w którym chcesz zapisać swój plik i nadaj mu nazwę, np. „kontakty”.
  Jako typ pliku wybierz Rozdzielany przecinkami (UTF-8) *(.csv).
  Thunderbird - Eksport z kodowaniem UTF

Doskonale – gdy już masz przygotowany plik .csv, możesz teraz zaimportować kontakty do Livespace CRM.

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
 3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 4. W nowym oknie możesz przeciągnąć stworzony plik .csv z kontaktami do zaimportowowania, lub nacisnąć na Dodaj plik i wyszukać plik ręcznie.Import - dodawanie plików
 5. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
 6. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
 7. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
 8. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.
[Głosów: 0   Średnia: 0/5]