Aby zaimportować kontakty z Outlook 2007 do Livespace CRM, należy najpierw dokonać eksportu listy kontaktów z Outlook do pliku .csv, a następnie zaimportować ten plik do Livespace CRM.

Przed eksportem kontaktów z programu Outlook 2007 upewnij się, że tam właśnie są kontakty, które chcesz przenieść do Livespace.

Kliknij w zakładkę Kontakty i sprawdź, czy znajdują się one w folderze Kontakty.
Import kontaktów z Outlook 2007 do CRM - lista

Powinieneś sobaczyć listę swoich kontaktów, które chcesz wyeksportować, znajdującą się w folderze Kontakty.
Import kontaktów z Outlook 2007 do CRM - kafelki

Na liście folderów znajduje się również folder Sugerowane kontakty – jest on tworzony na bazie Twojej korespondencji mailowej. Niestety, w większości przypadków są tam jedynie adresy e-mail, a to za mało, żeby można było zaimportować dane do Livespace, który wymaga imienia i nazwiska kontaktu.

Aby wykonać eksport kontaktów:

 1. Otwórz Outlook 2007 i kliknij kartę Plik w lewym górnym rogu.
 2. Naciśnij pozycję Importuj lub eksportuj…
 3. W pierwszym kroku kreatora wybierz opcję Eksport do pliku i potwierdź klikając Dalej.
 4. Wybierz typ pliku Microsoft Excel 97-2003 i kliknij Dalej.
 5. Wybierz źródłowy folder do eksportu. Najczęściej będzie to folder Kontakty, oczywiście pod warunkiem, że na samym początku sprawdziłeś i wiesz, że właśnie w tym folderze znajdują się Twoje kontakty.
  Import kontaktów z Outlook 2007 do CRM - foldery
 6. Teraz wskaż, gdzie kontakty mają być zachowane. Może to być na przykład Twój pulpit. Pamiętaj, gdzie zapisujesz plik – będzie potrzebny! Zatwierdź klikając Dalej:
  Import kontaktów z Outlook 2007 do CRM - wskazanie pliku

Doskonale – gdy już masz przygotowany plik .xls, możesz je teraz zaimportować do Livespace CRM. Przed zaimportowaniem warto otworzyć plik w Excelu i sprawdzić, czy na pewno wszystkie kontakty zostały w nim zapisane. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że importujemy plik, który faktycznie zawiera nasze dane.

Teraz pozostaje tylko zaimportować kontakty Outlooka z pliku, który został stworzony. Aby to zrobić:

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
 3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .ods, lub .xls (.xlsx) z kontaktami do zaimportowowania lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików
 5. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.Kontakty do LiveSpace CRM
 6. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
 7. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób, lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
 8. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
 9. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów!
[Głosów: 0   Średnia: 0/5]