Import danych do Livespace

W Livespace CRM możesz w prosty sposób zaimportować dane (m.in. kontakty) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods lub .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.

Jak przygotować plik przed importem?

Przygotuj plik zanim rozpoczniesz import. Przykładowy plik możesz pobrać w Ustawieniach profilu > Import > Zaimportuj nowy plik > Pobierz przykładowy plik

Aby poprawnie przygotować plik, sprawdź:

  • czy plik zawiera tylko te dane, które chcesz zaimportować do Livespace. Jeśli na przykład w pliku Excel użyłeś filtrowania, to skopiuj tylko te wiersze, które chcesz dodać do Livespace i umieść je w nowym pliku. W ten sposób przyspieszysz operacje importowania danych.
  • czy kolumny zawierają nazwy, które przypiszesz do odpowiednich pól w Livespace, na przykład Nazwa firmy, NIP.
  • czy polskie znaki wyświetlają się prawidłowo. Jeśli występuje problem z wyświetlaniem polskich znaków, zmień kodowanie. Tutaj dowiesz się jak to zrobić.
  • czy wielkość importowanego pliku nie przekroczyła 4 MB. W przypadku konieczności importowania większej ilości danych spróbuj podzielić plik na kilka mniejszych.

Jeśli chcesz, aby zaimportowane dane pojawiły się w Livespace w polach utworzonych przez Ciebie, upewnij się, że dodałeś pola dodatkowe przed wykonaniem importu. Tutaj napisaliśmy, jak dodać pola dodatkowe.

Jak zaimportować plik?

Aby zaimportować dane:

1.Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
Opcja Ustawienia profilu w CRM2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.

3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM

4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików

5. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.Kontakty do LiveSpace CRM

6. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze. Livespace automatycznie dopasuje kolumny z pliku do pól w Livespace na podstawie ich nazw.

7. Pola, które nie zostaną wypełnione automatycznie przypisz do odpowiednich kolumn pliku.8. Nazwy kolumn dopasowane podczas importu zostaną zapamiętane i automatycznie przypisane podczas kolejnego importu.

9. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz odpowiedni komunikat oraz powiadomienie.

Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

Warto wiedzieć:

  • Jeśli w Ustawieniach profilu nie masz zakładki Import skontaktuj się z administratorem swojego konta. Brak możliwości importowania plików może wynikać z nadanych uprawnień.
  • W przypadku nieudanego importu, np. na skutek błędnie wskazanych pól, lub niepoprawnego formatu pliku, operację importu można wycofać – przeczytaj jak to zrobić.

Jak zaimportować dane z Pipedrive lub HighRise CRM?

Jeśli korzystasz z HighRise CRM lub Pipedrive, również możesz przenieść wszystkie swoje informacje do Livespace. Aby uruchomić przenoszenie danych z HighRise CRM lub Pipedrive przejdź do Ustawień konta > Integracje i dodatki  następnie wybierz z listy  CRM, z którego korzystałeś do tej pory i uruchom integrację.

Czytaj więcej o imporcie danych z HighRise CRM oraz  przenoszeniu danych z Pipedrive.

Przeczytaj też jak zaimportować kontakty z najpopularniejszych aplikacji: