Zadania Livespace CRM pozwalają na integrację z zewnętrznymi programami obsługującymi kalendarze w formacie iCal lub RSS. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie kalendarza Livespace np. w Google Calendar, Outlook, lub dowolnym innym narzędziu, w formie zewnętrznego kalendarza.


Jak pobrać linki z CRM do osadzenia w innych programach?

Aby pobrać linki do osadzenia zadań w innych programach:

 1. Przejdź do Ustawień profilu.
 2. Wybierz Kalendarz i zadania z menu po lewej.Kalendarz i zadania w ustawieniach profilu w LiveSpace CRM
 3. Naciśnij na przycisk Ustawienia
 4. Następnie naciśnij prawym przyciskiem myszy na ikonie RSS lub Outlook, by otworzyć menu kontekstowe.Link do iCal w CRM-1
 5. Z menu wybierz opcję kopiowania adresu odnośnika.Menu kopiuj adres w CRM
 6. Link iCal lub RSS zostanie skopiowany do schowka. Teraz możesz go wkleić w odpowiednim miejscu w dowolnej aplikacji, na przykład w Microsoft Outlook, lub Google Calendar.Wklej w CRM

Ustawienie zawartości pobieranych plików RSS i iCal

Możesz także wyszczególnić, jakie typy zadań zostaną uwzględnione w pobieranych plikach.

Żeby to robić:

 1. Po przyciśnięciu Pobierz w RSS lub iCal w zakładce Kalendarz i zadania w Ustawieniach profilu, naciśnij na Dodaj nową konfigurację.Nowa konfiguracja zadań dla RSS i iCal w LiveSpace CRM
 2. W otwartym oknie zaznacz, jakie typy zadań mają zostać zawarte w pliku i naciśnij Zapisz.Wybieranie typów zadań dla RSS i iCal w LiveSpace CRM
 3. Nowa konfiguracja zostanie dodana do okna i zapamiętana. Możesz teraz pobrać wybrane zadania w formacie RSS lub iCal, albo też dodać kolejną konfigurację z innymi typami zadań.

 

Dodanie kalendarza do Google Calendar

Aby dodać zadania do Kalendarza Google otwieramy stronę www.google.com/calendar/ i logujemy się naszymi danymi konta Gmail. Następnie rozwijamy widoczną po lewej stronię opcje Inne kalendarze i wybieramy “Dodaj według adresów URL“.

Integracja CRM z kalendarzem google i outlook - integracja z Google

W polu Adres URL wklejamy skopiowany wcześniej adres zadań z Livespace i zatwierdzamy go przyciskiem Dodaj kalendarz.

Integracja CRM z kalendarzem google i outlook - adres kalendarza

Po zatwierdzeniu nastąpi import danych do Google Calendar, a następnie nasze zadania posiadające określoną datę pojawią się w kalendarzu Google.

Integracja CRM z kalendarzem google i outlook - efekt integracji

Istnieje możliwość wygenerowania osobnych linków do kalendarzy zgodnie z wcześniejszych opisem, osobno dla każdego typu, a następnie podpięcia ich pojedynczo do Kalendarza Google. W ten sposób możemy mieć rozróżniane poszczególne typy zadań – jako osobne kalendarze.

 

Dodanie kalendarza do Microsoft Outlook

Aby dodać zadania z Livespace do Outlook’a należy skopiować link iCal pobrany z Livespace, a następnie przejść do programu MS Outlook i wybrać zakładkę “Kalendarz“.

Następnie należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pole Moje kalendarze i z menu kontekstowego wybrać kolejno opcję Dodaj kalendarz > Z Internetu…

Integracja CRM z kalendarzem google i outlook - dodanie do Outlook

 

Pojawi się pole, w które należy wkleić skopiowany wcześniej link kalendarza Livespace.

Integracja CRM z kalendarzem google i outlook - adres kalendarza

Po zatwierdzeniu nasz kalendarz będzie widoczny w programie Outlook.

Integracja CRM z kalendarzem google i outlook - efekt integracji z Outlook

 


Warto wiedzieć:

 1. Integracja poprzez format iCal w Livespace jest integracją jednostronną. Oznacza to, że możliwe jest wyświetlania zadań w kalendarzu w dowolnym innym programie, ale jego edycja i dodawanie nowych zadań możliwa jest tylko w Livespace CRM.
 2. Link do zadań ma charakter publiczny.  Oznacza to, że jeśli podamy go innej osobie, będzie ona również miała wgląd w nasze zadania po podpięciu do dowolnego programu obsługującego format iCal.
[Głosów: 0   Średnia: 0/5]