W Livespace CRM w pakiecie Automation lub wyższym, administrator konta ma wgląd do rejestru zmian dokonanych przez użytkowników w kontaktach, szansach sprzedaży i zadaniach. Historia zmian pozwala ustalić kto, kiedy i jakich zmian dokonał.

Historia zmian w kontaktach

Aby przejść do historii zmian:

 1. Wejdź w Ustawienia konta 
 2. Wybierz zakładkę Historia zmian > Kontakty.
 3.  Jako administrator, masz dostęp do informacji o:
 • dacie wykonania czynności;
 • użytkowniku;
 • rodzaju obiektu – czy zmiana została wykonana na profilu osoby,  firmy, czy szansy sprzedaży;
 • nazwie oraz linku do zmienionego obiektu;
 • rodzaju wykonanej operacji: dodaniu, edytowaniu, usunięciu kontaktu, anonimizacji danych;
 • wprowadzonej zmianie – nazwie pola, którego zawartość została zmieniona oraz treści przed i po zmianie.

Rodzaje wprowadzonych zmian dla kontaktów, jakie są widoczne w Historii zmian, to między innymi:

 • udostępnienie klientowi zgód marketingowych do edycji;
 • dodanie tagów do profilu kontaktu;
 • zmiana danych, na przykład numeru telefonu;
 • dodanie kontaktu do Grupy.

Historia zmian w szansach sprzedaży

Podobnie jak w przypadku kontaktów, historię zmian dla szans sprzedaży znajdziesz w zakładce Ustawienia konta > Historia zmian > Szanse sprzedaży.
Dla szans sprzedaży odnotowywane są między innymi takie zmiany:

 • edycja źródła pozyskania szansy sprzedaży;
 • dodanie lub usunięcie powiązań;
 • zmiana daty finalizacji;
 • zaznaczenie działań w procesie;
 • zmiana procesu;
 • edycja danych dotyczących produktów.

Historia zmian w zadaniach

Każdy administrator po wejściu do zakładki Ustawienia konta > Historia zmian > Zadania ma dostęp do informacji o:

 • dodaniu lub usunięciu zadania;
 • zmianach w datach startu i zakończenia zadania;
 • edycji nazwy i typu zadania;
 • dodawaniu lub usuwaniu uczestników w zadaniu oraz tego, kto jest za nie odpowiedzialny;
 • modyfikacjach w przypomnieniach o zadaniu i powtarzanie zadania;
 • edycji priorytetu zadania;
 • zmianach dot. prywatności zadania.

Filtrowanie obiektów w historii zmian

Zamieszczone filtry pozwalają na efektywną pracę z listą i szybkie znalezienie potrzebnych danych. Możliwe jest filtrowanie po: datach, danych użytkownika, obiektu oraz rodzaju operacji.

Warto wiedzieć: Można również filtrować po usuniętych użytkownikach.

 

Historia zmian  jest podsumowaniem działań użytkowników wykonanych na profilach kontaktów, szans sprzedaży i zadaniach. Pozwala managerom na lepsze zarządzanie zarówno zespołem, jak i danymi, dlatego w dowolnym momencie administrator może zapisać dane z Historii zmian do pliku Excel (.xls). Aby to zrobić wystarczy wybrać opcję Eksportuj listę.

Zobacz także:

Udostępnianie formularza zgód marketingowych

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]