Filtry w Livespace CRM pozwalają Ci dokładnie określić, jakie dane chcesz widzieć na liście, dzięki czemu staje się ona bardziej przejrzysta, a praca z nią – wydajniejsza i szybsza.

Możesz filtrować następujące elementy:

 • Firmy i osoby na listach w zakładce Kontakty.
 • Zadania na liście zadań.
 • Szanse sprzedaży i Finanse w zakładce Szanse sprzedaży.
 • Przestrzenie na liście przestrzeni.
 • Wpisy na swoim Kokpicie.
 • Wpisy na tablicach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni.
 • Zadania w kalendarzu.
 • Wybrane statystyki.

Filtrowanie według określonych kryteriów

Aby, na przykład, wyfiltrować konkretne kontakty według ustalonych przez Ciebie kryteriów:
1.    Przejdź do zakładki Kontakty.Zakładka kontakty w LiveSpace CRM
2.    Wybierz Firmy lub Osoby w zależności od rodzaju kontaktów, jakie chcesz filtrować.Listy kontaktów w LiveSpace CRM
3.    Na belce listy kontaktów rozwiń menu Filtruj. Menu Filtruj w LiveSpace CRM
4.    Załóżmy, że chcesz wyfiltrować kontakty zmodyfikowane konkretnego dnia. Wybierz z sekcji Daty w menu Filtruj opcję Modyfikacja.Filtrowanie w LiveSpace CRM
5.    Livespace poprosi Cię o podanie zakresu dat. W polach Od: i do: wybierz ten sam dzień i naciśnij Zastosuj.Filtrowanie w LiveSpace CRM
6.    Lista zostanie dla Ciebie zorganizowana przy użyciu filtru daty, a na belce listy pojawi się niebieska etykietka z nazwą i parametrami filtru.Etykietka filtru w LiveSpace CRM
7.    Jeżeli chcesz dodać kolejny filtry, otwórz ponownie menu Filtruj i dobierz nowy filtr, na przykład Dodane przez.Filtrowanie w LiveSpace CRM
8.    Livespace poprosi Cię o wybór z listy osoby, która dodała kontakt.Filtrowanie w LiveSpace CRM
9.    Wybór zatwierdź naciskając Zastosuj.Filtrowanie w LiveSpace CRM
10.    Na belce listy pojawi się nowa niebieska etykietka z kolejnym dodanym filtrem.Filtrowanie w LiveSpace CRM
Możesz dodać tyle filtrów, ile potrzebujesz. Lista będzie zawierała dokładnie takie dane, jakie chcesz widzieć. Jeśli chcesz dodać kolejne filtry, po prostu powtórz powyższe kroki.
Możesz także zwinąć belkę listy, by ukryć metki z filtrami:Zwijanie filtrów w LiveSpace CRM

Usuwanie i zapisywanie filtrów w CRM

Możesz usunąć dany filtr naciskając na krzyżyk znajdujący się na niebieskiej etykietce.Usuwanie filtru w LiveSpace CRM
Lub też od razu wyczyścić wszystkie filtry dzięki opcji Wyczyść filtry.Czyszczenie filtrów w LiveSpace CRM

Aby zapisać zestaw filtrów, by móc go używać w przyszłości:
1.    Rozwiń belkę listy, jeśli jest zwinięta.Rozwijanie listy filtrów w LiveSpace CRM
2.    Naciśnij na opcję Zapisz filtry.Zapisywanie filtrów w LiveSpace CRM

3.    Livespace zapyta Cię o nazwę dla tego zestawu filtrów i czy ma być on widoczny dla wszystkich pracowników Twojej firmy.Zapisywanie filtrów w LiveSpace CRM
4.    Po wpisaniu nazwy naciśnij na Zapisz.Zapisywanie filtrów w LiveSpace CRM
5.    Zestaw filtrów zostanie dodany do menu po lewejMenu filtrów w LiveSpace CRM

Dostępne filtry na listach w zakładce Kontakty

Dane na listach w zakładce Kontakty możesz filtrować według następujących kryteriów:

 • Daty – np. według daty utworzenia lub modyfikacji kontakty.
 • Użytkownicy –np. według właścicieli kontaktu lub użytkowników, którzy modyfikowali kontakt.
 • Dane główne – np. według nazwisk lub nazw firm w kontaktach.
 • Dane dodatkowe – np. według adresu e-mail lub telefonu kontaktu.
 • Dane adresowe – np. według ulicy lub miasta kontaktu.
 • Inne – np. według przychodów prognozowanych lub zadań zrealizowanych dla danego kontaktu.
 • Powiązania – według powiązań dla danego kontaktu

Dostępne filtry na liście w zakładce Zadania

Informacje na liście zadań możesz filtrować według:

 • Danych głównych – na przykład według nazwy lub priorytetu zadania.
 • Daty – np. według właścicieli kontaktu lub użytkowników, którzy modyfikowali kontakt.

Dostępne filtry na liście w zakładce Finanse

Informacje na liście finansów możesz filtrować według:

 • Danych głównych – np. po produkcie lub jego cenie.
 • Danych szansy sprzedaży – np. według statusu lub etapu sprzedaży.
 • Daty – np. według daty utworzenia / zmiany statusu szansy sprzedaży.
 • Użytkowników według np. właściciela szansy sprzedaży.
 • Powiązań np. z przestrzenią.
[Głosów: 0   Średnia: 0/5]