W dowolnym momencie możesz zapisać dane z Livespace do pliku Excel (.xls) lub .csv. Aby to zrobić, wystarczy przejść na widok listy i wybrać opcję Eksportuj.

Eksport danych z CRM do pliku .xls lub .csv

Aby zapisać dane do pliku .xls lub .csv:

  1. Przejdź na listę z danymi, które chcesz zapisać (firm, osób, sprzedaży, zadań, przestrzeni lub finansów).
  2. Wybierz opcję Eksportuj.
  3. Wybierz rodzaj pliku (.xls lub .csv), do jakiego chcesz zapisać dane.

eksport-danych-z-crm

Jak zawęzić eksportowane dane?

Domyślnie eksportowane są te dane, które widzisz na liście. Jeżeli chcesz zapisać do pliku tylko część danych – np. tylko firmy spełniające odpowiednie kryteria, lub osoby z określonego województwa, zawęź listę korzystając z filtrowania wyników po określonych kryteriach.

Jak rozszerzyć zakres eksportowanych danych?

Domyślnie eksportowany jest podstawowy zestaw informacji z listy. Jeżeli chcesz zapisać inne dane, możesz to zrobić za pomocą własnych widoków.

W tym celu:

  1. Utwórz własny widok, zgodnie ze schematem omówionym we wpisie Tworzenie własnych widoków na listach
  2. Tworząc widok wybierz te dane, które mają zostać zapisane do pliku xls, lub csv.
  3. Zapisz nowy widok i przełącz się na niego.
  4. Wyeksportuj dane.

Livespace zapisze do pliku Excel kolumny z danymi, które zostały wybrane w trakcie tworzenia własnego widoku. Warto zawsze dodawać Numer ID obiektu do eksportowanych plików, które zezwala na szybkie odnalezienie szansy w wypadku kiedy, na przykład, w wyeksportowanej liście została zmieniona nazwa szansy. Po importowaniu pliku, bez numeru ID znalezienie zmienionej szansy będzie problematyczne. Przydaje się to również w wypadku kiedy uzupełnione są dane szans sprzedaży o dane dostarczone z innych systemów.

Historia eksportów

Administrator może przeglądać historię wszystkich eksportów wygenerowanych na danym koncie w Livespace, przechodząc do zakładki Ustawienia konta > Import i Eksport > Eksport.

W historii zapisywane są wszystkie wykonane eksporty – również te, które zakończyły się błędnie. Administrator ma możliwość pobrania pliku, który został wygenerowany oraz może przeglądać wszystkie szczegółowe informacje na temat miejsca, czasu i użytkownika eksportującego dane.


Warto wiedzieć:

  • Jeżeli nie widzisz przycisku Eksportuj na liście, być może nie masz uprawnień do wykonania eksportu danych. W takim wypadku zgłoś się do osoby z uprawnieniami Administratora.
  • Administrator może zablokować dla użytkowników i/lub menedżerów eksport danych osobowych oraz danych kontaktowych firm. W tym przypadku użytkownicy i menedżerowie dalej będą mogli wygenerować plik, zostaną w nim jednak ukryte dane osobowe i firmowe (np. “Jan Kowalski” → “J** K***”).
  • Można wyeksportować dane także z profilu obiektu (osoby, firmy, szansy sprzedaży, zadania, przestrzeni).

Czytaj też:

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]