Eksport danych – jak zapisać dane z listy do pliku Excel?

W dowolnym momencie możesz zapisać dane z Livespace do pliku Excel (.xls) lub .csv. Aby to zrobić, wystarczy przejść na widok listy i wybrać opcję Eksportuj.

Eksport danych z CRM do pliku .xls lub .csv

Aby zapisać dane do pliku .xls lub .csv:

  1. Przejdź na listę z danymi, które chcesz zapisać (firm, osób, sprzedaży, zadań, przestrzeni lub finansów).
  2. Wybierz opcję Eksportuj.
  3. Wybierz rodzaj pliku (.xls lub .csv), do jakiego chcesz zapisać dane.

eksport-danych-z-crm

Jak zawęzić eksportowane dane?

Domyślnie eksportowane są te dane, które widzisz na liście. Jeżeli chcesz zapisać do pliku tylko część danych – np. tylko firmy spełniające odpowiednie kryteria, lub osoby z określonego województwa, zawęź listę korzystając z filtrowania wyników po określonych kryteriach.
rozszerzanie-eksportowanych-danych

Jak rozszerzyć zakres eksportowanych danych?

Domyślnie eksportowany jest podstawowy zestaw informacji z listy. Jeżeli chcesz zapisać inne dane, możesz to zrobić za pomocą własnych widoków.

W tym celu:

  1. Utwórz własny widok, zgodnie ze schematem omówionym we wpisie Tworzenie własnych widoków na listach
  2. Tworząc widok wybierz te dane, które mają zostać zapisane do pliku xls, lub csv.
  3. Zapisz nowy widok i przełącz się na niego.
  4. Wyeksportuj dane.

Livespace zapisze do pliku Excel kolumny z danymi, które zostały wybrane w trakcie tworzenia własnego widoku.


 

Warto wiedzieć:

Jeżeli nie widzisz przycisku Eksportuj na liście, być może nie masz uprawnień do wykonania eksportu danych. W takim wypadku zgłoś się do osoby z uprawnieniami Administratora.

Czytaj też: