Edycja szablonu dokumentów

Szablony dokumentów bazują na zastępowaniu w przygotowanych wcześniej plikach określonych pól danymi z systemu CRM. Więcej na ten temat przeczytasz w materiale Szablony dokumentów. Aby edytować szablony, budować własne i uzupełniać je o nowe pola, przydatna może okazać się poniższa lista obsługiwanych pól.

W tym artykule opisaliśmy pola obsługiwane w szablonach dokumentów dotyczące:


Pola obsługiwane w szablonach dokumentów w CRM

 

Szanse sprzedaży

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘d’ zamiast ‘deal’.

Id [deal.id]
Nazwa[deal.name]
Numer*[deal.number]
Opis tekst[deal.note]
Opis html[deal.note_html]
Data dodania[deal.created]
Data modyfikacji[deal.modified]
Data zakończenia[deal.date_end]
Prawdopodobieństwo[deal.probability]
Status[deal.status]
Autor[deal.creator_name] [deal.creator_email]
Modyfikujący[deal.modifier_name] [deal.modifier_email]
Właściciel [deal.owner_name] [deal.owner_email] [deal.owner_phone]

Przychody

Przychód prognozowany[deal.profit_forecast]
Przychód prognozowany bez uwzg. rabatów[deal.profit_forecast_without_discount]
Przychód zrealizowany[deal.profit_executed]
Przychód zrealizowany bez uwzg. rabatów[deal.profit_executed_without_discount]

Koszty

Koszt prognozowany[deal.cost_forecast]
Koszt prognozowany bez uwzg. rabatów[deal.cost_forecast_without_discount]
Koszt zrealizowany[deal.cost_executed]
Koszt zrealizowany bez uwzg. rabatów[deal.cost_executed_without_discount]

Zysk

Zysk prognozowany[deal.gain_forecast]
Zysk prognozowany bez uwzg. rabatów[deal.gain_forecast_without_discount]
Zysk zrealizowany[deal.gain_executed]
Zysk zrealizowany bez uwzg. rabatów[deal.gain_executed_without_discount]

Rabat

Rabat dla prognoz [%][deal.discount_percent_forecast]
Rabat dla realizacji [%][deal.discount_percent_executed]

Proces sprzedaży

Nazwa proces[deal.process_name]
Aktualny etap[deal.stage_name]
Aktualne działanie[deal.substage_name]
Prawdopodobieństwo[deal.probability] %

*Zmienna odnosi się bezpośrednio do automatycznej numeracji, którą możesz włączyć w Ustawieniach konta. Przeczytaj więcej na ten temat.

Produkty

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘b’ zamiast ‘budget’.

Kod produktu[budget.sku]Cena jednostkowa z rabatem[budget.price_final]

Nazwa kategorii [budget.category_name]
Opis[budget.description]
Cena[budget.price]
Liczba[budget.amount]
Wartość bez rabatu[budget.value]
Wartość z rabatem[budget.value_final]
Rabat [%][budget.discount_percent]
Data[budget.date;frm=’yyyy-mm-dd’]
Przychód (1) czy koszt (0)[budget.is_profit]
Prognoza (1) czy realizacja (0)[budget.is_forecast]
Przychód prognozowany[budget.is_profit_forecast]
Przychód zrealizowany[budget.is_profit_not_forecast]
Koszt prognozowany[budget.is_not_profit_forecast]
Koszt zrealizowany[budget.is_not_profit_not_forecast]
Kod produktu[budget.sku]
Cena jednostkowa z rabatem[budget.price_final]

 

Przykład tabeli z listą prognozowanych produktów:

Lp

Nazwa

Netto

Rabat

Netto
z rabatem

Brutto

1.[b.category_name;
block=tbs:row;
when [b.is_profit_forecast]=’1′]  [b.description]

[b.value;
frm=0 000,00] PLN

[b.discount_percent]%

[b.value_final;
frm=0 000,00] PLN

[b.value_final;
ope=mul:1.23;frm=0 000,00] PLN

 

Osoba

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘ct’ zamiast ‘contact’.

Imię[contact.firstname]
Nazwisko[contact.lastname]
Imię i nazwisko[contact.name]
Stanowisko[contact.role]
Notatka[contact.note]
Data dodania[contact.created]
Data modyfikacji[contact.modified]
Autor[contact.creator_name] [contact.creator_email]
Modyfikujący[contact.modifier_name] [contact.modifier_email]
Właściciel[contact.owner_name] [contact.owner_email]

Dane kontaktowe

Email[contact.email]
Telefon[contact.phone]

Dane adresowe

Adres[contact.address_street] [contact.address_city] [contact.address_postcode] [contact.address_country] [contact.address_province_name]

Social

WWW[contact.www]
Facebook[contact.facebook]
LinkedIn[contact.linkedin]
GoldenLine[contact.goldenline]
Twitter[contact.twitter]

 

Firma

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘cp’ zamiast ‘company’.

Nazwa[company.name]
Notatka[company.note]
NIP[company.nip]
REGON[company.regon]
Data dodania[company.created]
Data modyfikacji[company.modified]
Autor[company.creator_name] [company.creator_email]
Modyfikujący[company.modifier_name] [company.modifier_email]
Właściciel[company.owner_name] [company.owner_email]

Dane kontaktowe

Email[company.email]
Telefon[company.phone]

Dane adresowe

Adres[company.address_street] [company.address_city] [company.address_postcode] [company.address_country] [company.address_province_name]

Social

WWW[company.www]
Facebook[company.facebook]
LinkedIn[company.linkedin]
GoldenLine[company.goldenline]
Twitter[company.twitter]

 

Przestrzeń

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘s’ zamiast ‘space’.

Id[space.id]
Nazwa[space.name]
Numer*[space.number]
Opis tekst[space.description]
Opis html[space.description_html]
Opis długi tekst[space.description_long]
Opis długi html[space.description_long_html]
Data dodania[space.created]
Data modyfikacji[space.modified]
Autor[space.creator_name] [deal.creator_email]
Modyfikujący[space.modifier_name] [deal.modifier_email]

*Zmienna odnosi się bezpośrednio do automatycznej numeracji, którą możesz włączyć w Ustawieniach konta. Przeczytaj więcej na ten temat.

Użytkownik

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘u’ zamiast ‘user’.

Id[user.id]
Nazwa[user.name]
Stanowisko[user.position]
Telefon[user.phone]
Email[user.email]

Dane konta

Dla każdego pola można skorzystać ze skrótu nazwy ‘a’ zamiast ‘account’.

Nazwa firmy[account.company_name]
Imię i nazwisko osoby
kontaktowej
[account.first_name] [account.last_name]
NIP[account.nip]
Email[account.email]
Telefon[account.phone]
Ulica[account.street]
Miasto[account.city]
Kod pocztowy[account.postcode]

Inne

Formatowanie datAktualna:
[onshow..now;frm=’dd.mm.yyyy’]
[onshow..now;frm=’yyyy-mm-dd hh:nn’]
Z parametru:
[deal.created;frm=’yyyy-mm-dd’]
Formatowanie liczb[deal.discount_percent_forecast;frm=’0′]% => XX%
[deal.discount_percent_forecast;frm=’0.00′]% => XX.XX%
Mnożenieope=mul:X
przykład:
Netto: [deal.profit_forecast;frm=’0.00′]
Brutto: [deal.profit_forecast;ope=mul:1.23;frm=’0.00′]
Dodawanie i odejmowanieope=add:X / ope=add:-X
przykład:
Dodawanie: [deal.profit_forecast;ope=add:5;frm=’0.00′]
Odejmowanie: [deal.profit_forecast;ope=add:-5;frm=’0.00′]

Pola dodatkowe

W celu użycia w szablonie wartości z pól dodatkowych osób, firm, szans sprzedaży i przestrzeni konieczna jest znajomość ID pola (można je odczytać w ustawieniach, zakładka API przez Ustawienia konta).
Ogólny schemat:
[contact.dataset.ID_POLA], [company.dataset.ID_POLA], [deal.dataset.ID_POLA], [space.dataset.ID_POLA]

Przykładowo wstawienie pola dodatkowego sprzedaży wygląda następująco: [deal.dataset.229f8325-6a03-c3dc-2700-48670c284779]