Funkcja Automatycznego proponowania zadań występująca w pakiecie Automation pozwala na ustawienie dowolnej sekwencji zadań. Dzięki niej, po wykonaniu zadania określonego typu, Livespace automatycznie zaproponuje dodanie kolejnego zadania, zgodnie z wcześniej ustalonymi przez Ciebie warunkami, co przyspieszy pracę Twojego zespołu.

Aktywowanie Automatycznego proponowania zadań

Aby aktywować Automatyczne proponowanie zadań, wejdź w Ustawienia konta > Kalendarz i zadania, a następnie naciśnij ikonę edycji w kolumnie Akcje przy wybranym typie zadania.

 

Włącz opcję Po wykonaniu automatycznie zaproponuj nowe zadanie, która umożliwi Ci dowolną konfigurację sekwencji zadań.

 

Dzięki dostępnym opcjom możesz teraz zdefiniować:

1. Typ nowego zadania, które zostanie zaproponowane do dodania

 

2.  Osobę odpowiedzialną za kolejne zadanie

 

3. Termin realizacji nowego zadania

 

Gdy wszystko jest już gotowe, naciśnij przycisk Zapisz.

 

 

Proponowane zadanie jest teraz widoczne w ustawieniach zadań.

Automatyczne proponowanie zadań możesz włączyć dla dowolnej ilości typów zadań, według Twoich potrzeb.

Warto wiedzieć

Typ zadania Spotkanie nie może zostać edytowany ze względu na jego powiązanie ze zliczaniem celów w Karcie Celów i Wyników.

Jak działa Automatyczne proponowanie zadań w praktyce?

Na przykładzie poniżej widać, że po oznaczeniu zadania E-mail jako wykonane, na ekranie pojawia się propozycja dodania do kalendarza kolejnego zadania. W tym przypadku jest to zadanie Telefon.

Możesz od razu nacisnąć przycisk Dodaj lub zmodyfikować parametry, na przykład, gdy otrzymasz komunikat, że osoba odpowiedzialna za zadanie ma w wybranym czasie zaplanowane inne aktywności.

Jeśli chcesz uruchomić Automatyczne proponowanie zadań podczas dodawania nowego typu zadania, naciśnij przycisk Dodaj typ i postępuj według kroków opisanych powyżej.


Więcej informacji o dodawaniu nowych typów zadań znajdziesz  w tym artykule.

 

Zobacz także:

W przypadku konieczności wykonania masowych operacji na zadaniach przydatne mogą okazać się operacje na liście.

W tym artykule opisaliśmy:


Czytaj więcej

W większości przypadków wszystkie informacje na temat zadania znajdują się bezpośrednio w formularzu dodawania/edycji zadania. Jeżeli jednak zadanie wymaga dodatkowego, bardziej rozbudowanego komentarza, istnieje możliwość skorzystania w tym celu z profilu zadania.


Czytaj więcej

Lista zadań to miejsce, w którym możesz śledzić wszystkie swoje zadania i planować ich realizację. Model działania z zadaniami w Livespace przenosi do systemu CRM popularne metody zarządzania listą zadań, znane między innymi z metody Davida Allena – Getting Things Done.


Czytaj więcej

Livespace CRM pozwala na dodawanie zadań prywatnych, a więc takich, które przeznaczone są tylko dla ich właściciela. Jednak w określonych okolicznościach zadanie prywatne może być dostępne również dla innego użytkownika.


Czytaj więcej

Przy określaniu terminu nowego zadania istnieje możliwość wskazania, że dane zadanie ma być powtarzane regularnie. Jest to wówczas zadanie cykliczne.

Czytaj więcej

Zadanie w Livespace CRM ma osobę dodającą oraz osobę odpowiedzialną. Może mieć również oznaczone dodatkowe osoby, określane jako Uczestnicy zadania.


Czytaj więcej

Każde zadanie dodane do Livespace CRM może mieć włączone przypomnienie, ustalane z określonym wyprzedzeniem, niezależnym dla każdego zadania.


Czytaj więcej

Dodanie zadania oznacza otwarcie formularza dodawania zadania. Jest to uniwersalne rozwiązanie pozwalające Ci w szybki sposób dodawać zarówno proste zadania dla siebie, jak i na przykład cykliczne spotkania dla określonych osób.
Edycja zadania odbywa się w sposób analogiczny jak jego dodawanie – zrealizujesz ją za pomocą tego samego formularza.


Czytaj więcej

Dodawanie zadania w Livespace CRM może odbywać się na kilka różnych sposobów.

Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, dodanie zadania będzie zawsze przebiegało w identyczny sposób. Różnica polega na tym, że podczas dodawania zadania w odpowiednim kontekście (np. na stronie kontaktu bądź firmy) część jego danych może być uzupełniana automatycznie tak, aby nie trzeba było ich każdorazowo wpisywać samodzielnie.

Czytaj więcej