Tablica Kanban to narzędzie wspomagające zarządzanie projektami i procesami. System kanban polega natomiast na takim organizowaniu procesu, aby każda osoba, dział, czy zespół zaangażowany w proces dostarczał w danej chwili dokładnie tyle ile jest potrzebne. Założeniem Tablicy Kanban jest układ kolumnowy, każda kolumna nazwana jest jednym krokiem z procesu i zawiera zadania należące do tego właśnie etapu.

Tablica Kanban, jako widok w Livespace CRM

W Livespace w zakładce Szanse sprzedaży również dostępny jest widok w postaci Tablicy Kanban.  Jeżeli ustawienia pozostaną bez zmian, wówczas zobaczysz domyślny proces sprzedaży

 

oraz otwarte szanse sprzedaży znajdujące się w poszczególnych etapach tego procesu.

 

Widok Tablicy Kanban pokazuje także wartość prognozowaną

 

oraz ilość szans sprzedaży znajdujących się w danym etapie.

 

Istotnym elementem Tablicy Kanban jest informacja o aktualnym statusie zadań w danej szansie sprzedaży. W Livespace informacja ta jest  przedstawiona w postaci kropki w polu szansy sprzedaży. Kolory oznaczają kolejno:

  • Biała – nie ma zadań
  • Szara – zadania zaplanowane na później
  • Zielona – zadania na dziś
  • Czerwona – zadania spóźnione

 

W widoku Tablicy Kanban dostępna jest również, tak jak w innych typach widoków,  funkcja Filtruj. Dzięki filtrom możesz wybrać na przykład tylko szanse sprzedaży jednego właściciela, lub takie w których zostało zrealizowane konkretne działanie.

 

Warto wiedzieć

W widoku Tablicy Kanban filtr Proces jest ograniczony do wyboru tylko jednego procesu w tym samym czasie.  Nie można jednocześnie na Tablicy Kanban wyświetlić  szans sprzedaży z wielu procesów.

W Tablicy Kanban widoczne są tylko szanse sprzedaży ze statusem otwarte.

 

W Livespace CRM możliwe jest nie tylko analizowanie prognozowanych i zrealizowanych wartości produktów, ale również analiza kosztów i zysku związanego z daną szansą sprzedaży. W tym celu należy uruchomić w Livespace obsługę kosztów.


Czytaj więcej

Po zaimportowaniu i dodaniu kontaktów do Livespace CRM, możesz stworzyć swoją pierwszą szansę sprzedaży. Może ona odzwierciedlać zarówno aktualnie trwającą sprzedaż, jak i sprzedaż historyczną, która już się zakończyła. Dzięki temu szybciej zrozumiesz, jak działają szanse sprzedaży w Livespace.


Czytaj więcej

Livespace tworzymy od początku z myślą o zapewnieniu wygodnych, intuicyjnych rozwiązań w zakresie kontrolowania tego, jakie informacje mają być widoczne dla poszczególnych członków zespołu. Domyślnie szanse sprzedaży w Livespace CRM nie są dostępne dla każdego – ma do nich wgląd założyciel szansy, managerowie i handlowcy, którym dostęp został przydzielony (czyli uczestnicy szansy sprzedaży). Aby dołączyć do szansy sprzedaży, użytkownik musi poprosić o udostępnienie mu jej przez kogoś, kto taki dostęp już ma.
Jeżeli w Twojej firmie istnieje potrzeba udostępniania szans sprzedaży wszystkim, bez konieczności ich zapraszania, możesz do tego wykorzystać publiczne szanse sprzedaży.
W tym artykule opisaliśmy:

Czytaj więcej

Otwarcie szansy sprzedaży w Livespace CRM oznacza otwarcie procesu sprzedażowego. Jest on widoczny po prawej stronie na profilu otwartej szansy sprzedaży.
Czytaj więcej

Zakładka Finanse stanowi podręczne zestawienie wszystkich kwot, jakie zostały zdefiniowane w Livespace CRM. W przeciwieństwie do listy szans sprzedaży, w tej zakładce głównym elementem na liście jest określona kwota wynikająca z prognozowanego i zrealizowanego wartości produktów.


Czytaj więcej

Livespace CRM pozwala na tworzenie więcej niż jednego procesu sprzedaży. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy prowadzisz sprzedaż w różny sposób w zależności od, przykładowo, rodzaju usługi albo produktu, lub też w zależności od rodzaju klienta – proces sprzedaży dla klienta VIP może wyglądać inaczej niż ma to miejsce w przypadku zwykłego klienta.


Czytaj więcej

Jeżeli zechcesz, by usunięta szansa sprzedaży wróciła na listę szans sprzedaży, ponieważ została skasowana przypadkiem lub okazało się, że nadal jest potrzebna, możesz łatwo to zrobić przechodząc do folderu Usunięte na liście szans sprzedaży.


Czytaj więcej