Liczba sztuk produktu

W Livespace możesz dodawać do szans sprzedaży produkty w wyznaczonych przez Ciebie ilościach. Służy do tego opcja liczby sztuk produktu.
Czytaj więcej

Do czego służy data produktu?

W Livespace możesz uruchomić obsługę dat produktów, którą możesz wykorzystać w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Data produktu może na przykład stanowić datę rozliczenia, wysłania lub dostarczenia produktu.


Czytaj więcej

Produkty – do czego służą?

W Livespace CRM możesz do szans sprzedaży dodawać produkty, którymi są sprzedawane przez Ciebie produkty (na przykład meble, kosmetyki, ubrania) lub usługi (na przykład tłumaczenia, pośrednictwo, tworzenie stron internetowych). Dzięki włączeniu produktów, całkowita wartość szansy sprzedaży nie będzie wartością ogólną, lecz będzie stanowić sumę wartości wszystkich dodanych do szansy produktów. To rozwiązanie jest użyteczne, gdy jedna szansa sprzedaży kończy się sprzedaniem Twojemu klientowi kilku różnych produktów lub usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak włączyć obsługę produktów do Twojego CRM, zapoznaj się z artykułem dot. włączania i konfiguracji


Czytaj więcej

Rabaty i marża

W Livespace masz możliwość włączenia dla produktów opcji rabatów i marży. Dzięki nim, przy dodawaniu produktu zyskasz możliwość dodawania procentowo wyrażonych wartości rabatu i marży, które zostaną uwzględnione w cenie produktu.


Czytaj więcej

Cykliczne (powtarzalne) produkty

Możliwe jest włączenie w Livespace cykliczności produktów. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, jeśli cyklicznie sprzedajesz produkt klientowi, świadczysz usługę w powtarzalnych odstępach czasu, lub chcesz zaznaczyć na profilu szansy sprzedaży, że klient posiada abonament.


Czytaj więcej

Włączanie i konfiguracja produktów

Jeśli posiadasz uprawnienia administratora, możesz włączać i wyłączać obsługę produktów w Livespace, konfigurować produkty oraz łączyć je w grupy. Zastosowanie produktów omówiliśmy w osobnym artykule Produkty – do czego służą?


Czytaj więcej

Wartość prognozowana i zrealizowana

W Livespace możesz dodawać prognozowane i realizowane wartości produktów, co umożliwi Ci rozróżnienie sprzedaży zaplanowanej od faktycznie zrealizowanej.


Czytaj więcej