Jeśli korzystasz z  Pipedrive,  możesz przenieść wybrane informacje do Livespace. Import z Pipedrive w ramach integracji uwzględnia:

 • użytkowników;
 • kontakty (firmy i osoby);
 • szanse sprzedaży, procesy sprzedaży i produkty;
 • zadania;
 • notatki (bez plików);
 • pola dodatkowe.

Aby uruchomić przenoszenie danych z  Pipedrive przejdź do Ustawień konta > Integracje i dodatki,  następnie wybierz z listy  CRM, z którego korzystałeś do tej pory i uruchom integrację.

Aby uruchomić integrację:

 1. Przejdź do Pipedrive > Ustawienia > Dostosuj > Osobiste > Inne >API i skopiuj swój token API.
 2. Wklej pozyskany klucz API w Livespace > Ustawienia konta > Integracje i dodatki > Pipedrive i Zapisz.

3. Napisz do nas na czacie lub na [email protected] – uruchomimy przesyłanie danych.

Czytaj też:

Zanim rozpoczniesz import danych do Livespace, odpowiednio przygotuj plik. Przykładowy plik możesz pobrać w Ustawieniach profilu > Import > Zaimportuj nowy plik > Pobierz przykładowy plik. 

Poniżej znajdziesz link do pobrania przykładowego pliku z bazą osób i firm:

 

Jak wygląda poprawnie przygotowany plik?

 • zawarte w pliku dane mieszczą się w jednym arkuszu,
 • dane są uporządkowane w kolumnach,
 • jego wielkość nie przekracza 4 MB,
 • jest zapisany w formacie .csv, .xls, .xlsx lub .ods,
 • zawiera dane, które będą wymaganymi polami podczas importu:
  • imię i nazwisko dla osób,
  • nazwa firmy dla firm.

 

Warto wiedzieć:

 • Jeśli jednocześnie importujesz osoby i firmy to dane zarówno osób, jak i firm zamieść w jednym arkuszu.
 • Jeśli występuje problem z wyświetlaniem polskich znaków, zmień kodowanie znaków. Tutaj dowiesz się jak to zrobić.
 • Jeśli chcesz posiadasz dane, których typu Livespace nie przewidział, rozbuduj formularze o własne pola dodatkowe przed wykonaniem importu. Tutaj napisaliśmy, jak dodać pola dodatkowe.

Przeczytaj też, jak zaimportować dane:

W Livespace możesz w prosty sposób zaimportować dane (na przykład bazę kontaktów) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods lub .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.

Jak wykonać import?

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Import i eksport.
 3. Naciśnij Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
 4. Przeciągnij plik z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików
 5. Po dodaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze. Część pól zostanie automatycznie rozpoznana i oznaczona kolorem zielonym. Możesz na tym etapie dowolnie zarządzać przypisaniem.
 6. Postęp importu możesz śledzić z poziomu Ustawień konta. Po zakończeniu – otrzymasz powiadomienie.

Zasady łączenia danych z istniejącymi w CRM

Jeśli na Twoim koncie są już wcześniej dodane kontakty i szanse sprzedaży, wykonanie importu podobnych danych może powodować konflikt. Przeczytaj, jak Livespace rozpoznaje duplikaty podczas importu:

Firmy

 1. Według NIP z pliku, jeśli w aplikacji istnieje firma z tym numerem NIP.
 2. Według REGON z pliku, jeśli nie dopasowało po NIP, dopasuje po numerze REGON.
 3. Według kolumny Nazwa, jeśli nie dopasowało firmy po NIP ani REGON, a znalazło firmę o tej samej nazwie, ale z różnym (lub bez) NIP i REGON w aplikacji.

Osoby

 1. Według imienia, nazwiska i nazwy firmy.
 2. Według imienia, nazwiska i danych kontaktowych (numery telefonów i adresy e-mail).

Wszystkie dane z pliku powinny być zgodne z tymi, które są podane w Livespace. Finalnie kontakty dopasowywane są na podstawie największej zgodności.

Warto wiedzieć:

 • Jeśli w Ustawieniach profilu nie masz zakładki Import skontaktuj się z administratorem swojego konta. Brak możliwości importowania plików, może wynikać poziomu Twoich uprawnień.
 • Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz wycofać import, przeczytaj tutaj jak to zrobić.

 

Przeczytaj też, jak przygotować plik do importu:

 

W Livespace CRM możesz wyeksportować treść tablicy z profilu Szansy sprzedaży, Osoby, Firmy i Zadania do pliku .xls. Używając opcji filtrowania wpisów ustalisz, jakiego typu informacje tablicy chcesz pobrać.

Eksportowanie zawartości tablicy

Możesz eksportować wszystkie lub część wpisów z tablicy. Zobacz, jak to zrobić, na przykładzie Szansy sprzedaży.

 1. Przejdź do profilu konkretnej Szansy sprzedaży, na przykład wybierając ją z zakładki Szanse sprzedaży.eksport-notatek-1
 2. Na tablicy profilu wybranej Szansy sprzedaży pod polem dodawania notatki, naciśnij Filtruj wpisy.
  eksport-notatek-2
 3. Panel, który rozwiniesz, pozwoli Ci dokładnie określić, jakie wpisy mają zostać wyświetlone na tablicy. Możesz ustalić, z czym są powiązane, jakiego typu są to wpisy, przez kogo i kiedy zostały dodane, lub czy są to wpisy obserwowane przez Ciebie. Możesz także wpisać słowo kluczowe, jakie jest zawarte w filtrowanych wpisach.
  eksport-notatek-3
 4. Upewnij się, czy wybrane filtry są właściwe, a następnie wybierz opcję Eksportuj.
  eksport-notatek-4
 5. Wszystkie notatki i aktywności przypisane do tego profilu i spełniające warunki filtrowania zostaną zapisane do pliku .xlxs na Twoim komputerze.

Warto wiedzieć:

 • Jeżeli nie widzisz przycisku Eksportuj, prawdopodobnie nie masz uprawnień do wykonania eksportu danych. W takim wypadku zgłoś się do osoby z uprawnieniami Administratora.
 • Z tablicy Kokpitu eksport wpisów nie jest możliwy.
 • Eksport nie uwzględnia plików dodanych do tablicy. Aby wyeksportować plik z konkretnej notatki, naciśnij wybrany lub rozwiń strzałkę w prawym górnym rogu wpisu i wybierz opcję Pobierz wszystkie.eksport-notatek-5

 

Czytaj też:

Kontakty w iCloud przechowywane są w formacie vCard, którego na dzień dzisiejszy Livespace CRM jeszcze nie wspiera. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zaimportować, będzie nam jednak potrzebne w tym celu dodatkowe narzędzie, dzięki któremu zapiszemy nasze kontakty iCloud w formacie csv. Czytaj więcej

Możesz zaimportować swoje kontakty z Gmail do Livespace CRM. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

 1. Zaloguj się do swojego konta Gmail.
 2. Przejdź na zakładkę Kontakty, gdzie zobaczysz listę swoich kontaktów w Gmail:
  Gmail zakładka kontakty
 3. Zaznacz wszystkie kontakty na liście:
  Import kontaktów z Gmail do CRM - zaznaczenie kontaktów
 4. Wybierz z menu przycisk Więcej, a następnie Eksportuj:
  Import kontaktów z Gmail do CRM - eksport kontaktów
 5. Wybierz, które kontakty chcesz eksportować i zatwierdź przyciskiem Eksportuj:
  Import kontaktów z Gmail do CRM - eksport kontaktów z Gmail - ustawienia
 6. Po zatwierdzeniu możesz pobrać plik .csv zawierający Twoje kontakty.

Doskonale – gdy już masz przygotowany plik .csv, możesz je teraz zaimportować do Livespace CRM.

 

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
 3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv z kontaktami Gmail do zaimportowowania lub nacisnąć na Dodaj plik i wyszukać plik ręcznie.Import - dodawanie plików
 5. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
 6. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
 7. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
 8. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

Aby zaimportować kontakty z Thunderbird do Livespace CRM, należy najpierw dokonać eksportu listy kontaktów z Thunderbird do pliku .csv, a następnie zaimportować ten plik do Livespace CRM.
Aby wykonać eksport kontaktów:

 1. Otwórz program Thunderbird i przejdź do zakładki Adresy.
 2. Wybierz książkę adresową, którą chcesz wyeksportować.
 3. W menu Narzędzia wybierz opcję Eksportuj…
  Import kontaktów z Thundirbird do CRM - eksport pliku   
 4. Wskaż miejsce, w którym chcesz zapisać swój plik i nadaj mu nazwę, np. „kontakty”.
  Jako typ pliku wybierz Rozdzielany przecinkami (UTF-8) *(.csv).
  Thunderbird - Eksport z kodowaniem UTF

Doskonale – gdy już masz przygotowany plik .csv, możesz teraz zaimportować kontakty do Livespace CRM.

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
 3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 4. W nowym oknie możesz przeciągnąć stworzony plik .csv z kontaktami do zaimportowowania, lub nacisnąć na Dodaj plik i wyszukać plik ręcznie.Import - dodawanie plików
 5. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
 6. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
 7. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
 8. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

Aby zaimportować kontakty z Outlook 2007 do Livespace CRM, należy najpierw dokonać eksportu listy kontaktów z Outlook do pliku .csv, a następnie zaimportować ten plik do Livespace CRM.

Przed eksportem kontaktów z programu Outlook 2007 upewnij się, że tam właśnie są kontakty, które chcesz przenieść do Livespace.

Kliknij w zakładkę Kontakty i sprawdź, czy znajdują się one w folderze Kontakty.
Import kontaktów z Outlook 2007 do CRM - lista

Powinieneś sobaczyć listę swoich kontaktów, które chcesz wyeksportować, znajdującą się w folderze Kontakty.
Import kontaktów z Outlook 2007 do CRM - kafelki

Na liście folderów znajduje się również folder Sugerowane kontakty – jest on tworzony na bazie Twojej korespondencji mailowej. Niestety, w większości przypadków są tam jedynie adresy e-mail, a to za mało, żeby można było zaimportować dane do Livespace, który wymaga imienia i nazwiska kontaktu.

Aby wykonać eksport kontaktów:

 1. Otwórz Outlook 2007 i kliknij kartę Plik w lewym górnym rogu.
 2. Naciśnij pozycję Importuj lub eksportuj…
 3. W pierwszym kroku kreatora wybierz opcję Eksport do pliku i potwierdź klikając Dalej.
 4. Wybierz typ pliku Microsoft Excel 97-2003 i kliknij Dalej.
 5. Wybierz źródłowy folder do eksportu. Najczęściej będzie to folder Kontakty, oczywiście pod warunkiem, że na samym początku sprawdziłeś i wiesz, że właśnie w tym folderze znajdują się Twoje kontakty.
  Import kontaktów z Outlook 2007 do CRM - foldery
 6. Teraz wskaż, gdzie kontakty mają być zachowane. Może to być na przykład Twój pulpit. Pamiętaj, gdzie zapisujesz plik – będzie potrzebny! Zatwierdź klikając Dalej:
  Import kontaktów z Outlook 2007 do CRM - wskazanie pliku

Doskonale – gdy już masz przygotowany plik .xls, możesz je teraz zaimportować do Livespace CRM. Przed zaimportowaniem warto otworzyć plik w Excelu i sprawdzić, czy na pewno wszystkie kontakty zostały w nim zapisane. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że importujemy plik, który faktycznie zawiera nasze dane.

Teraz pozostaje tylko zaimportować kontakty Outlooka z pliku, który został stworzony. Aby to zrobić:

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
 3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .ods, lub .xls (.xlsx) z kontaktami do zaimportowowania lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików
 5. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.Kontakty do LiveSpace CRM
 6. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
 7. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób, lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
 8. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
 9. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów!

Możesz importować do Livespace CRM kontakty, które masz już w programie Microsoft Outlook 2010. Najpierw jednak należy je wyeksportować. Żeby to zrobić:

 1. Otwórz program Outlook 2010.Otworz Outlook
 2. W programie Outlook naciśnij na menu Plik.Menu Plik w Outlook
 3. Wybierz Opcje.Opcje-Outlook
 4. Z menu po lewej stronie, naciśnij na Zaawansowane.Zaawansowane w Outlook
 5. Po prawej stronie okna, znajdź obszar Eksport i kliknij na Eksportuj.Eksport Outlook 2010
 6. W oknie Kreatora importu i eksportu, wybierz Eksport do pliku. Naciśnij Dalej.Eksport do pliku w Outlook
 7. W obszarze Utwórz plik typu, wybierz, na przykład, Microsoft Excel 97-2003. Naciśnij na Dalej.Eksport do Excel
 8. Wybierz folder Kontaktów, następnie naciśnij Dalej.Kontakty w Outlook
 9. Kliknij na Przeglądaj, aby wybrać miejsce zapisu pliku z kontaktami.Sciezka Outlook do zapisu pliku
 10. Wyświetli się podsumowanie akcji do wykonania. Wybierz Zakończ.Eksportowanie-do-pliku-w-outlook
 11. Kontakty zostaną zapisane w pliku w wybranej lokalizacji.

Export in progress Outlook

Teraz pozostaje tylko zaimportować kontakty Outlooka z pliku, który został stworzony. Aby to zrobić:

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.Opcja Ustawienia profilu w CRM
  Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
 2. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 3. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z kontaktami do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików
 4. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.Kontakty do LiveSpace CRM
 5. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
 6. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
 7. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
 8. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

W Livespace CRM możesz zaimportować dane (m.in. kontakty) zarówno z pliku o rozszerzeniu .csv, .ods, .xls, czyli standardowego arkusza programu Excel.

Aby przeprowadzić taki import:

 1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.
  Opcja Ustawienia profilu w CRM
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Import.Import w CRM
 3. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
 4. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z danymi do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.Import - dodawanie plików
 5. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.Kontakty do LiveSpace CRM
 6. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM
 7. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).Mapowanie pól w LiveSpace CRM
 8. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM
 9. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

 

Przeczytaj też jak zaimportować kontakty z najpopularniejszych aplikacji:

Jeśli korzystasz z HighRise CRM, również możesz przenieść wszystkie swoje informacje do Livespace. Czytaj więcej o imporcie danych z HighRise CRM.

 


Warto wiedzieć:

 • W przypadku nieudanego importu, np. na skutek błędnie wskazanych pól, lub niepoprawnego formatu pliku, operację importu można wycofać – przeczytaj jak to zrobić.

Jeżeli wykonujesz eksport danych z innego narzędzia do pliku csv, a następnie chcesz go zaimportować do Livespace CRM, jest duża szansa, że wszystko będzie w porządku bez dodatkowych zabiegów. Jest jednak też możliwość, że pojawią się problemy z obsługą polskich znaków. Związane jest to z różnymi standardami kodowania polskich liter w plikach tekstowych. Jeżeli pojawił się problem z polskimi znakami, możesz zawsze wycofać import (opisujemy to szerzej w sekcji Jak wycofać zaimportowane kontakty) i spróbować przygotować plik do importu zgodnie z poniższą podpowiedzią. Będziesz do tego potrzebował programu Microsoft Excel.


Czytaj więcej

Livespace pozwala na szybki import Twoich danych z HighRise CRM. Dzięki temu możesz błyskawicznie rozpocząć pracę na nowym systemie, wykorzystując wszystkie zalety, jakie daje Livespace CRM.

 

Czytaj więcej