Jeśli posiadasz komputer z przeglądarką Chrome oraz telefon z systemem Android, możesz dzwonić do swoich klientów z poziomu Livespace. W tym celu wystarczy wykonać kilka kroków:

 1. Wejdź na profil dowolnego klienta i naciśnij na numer telefonu, na który zamierzasz zadzwonić:
 2. Następnie w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome pojawi się okno, które zasugeruje możliwość zadzwonienia z wykorzystaniem już zsynchronizowanych telefonów/ narzędzi. Jeśli przeglądarka na Twoim komputerze nie była jeszcze zsynchronizowana z żadnym z telefonów, to naciśnij Włącz synchronizację, aby przesłać numer telefonu na Twój telefon z systemem Android:
 3. Po kliknięciu w link, otworzy się instrukcja Google. Zaloguj się na konta Google na komputerze oraz na telefonie z systemu Android i wykonaj wszystkie kroki, opisane w instrukcji. Pamiętaj, aby w ustawieniach konta Google w sekcji Osoby i udostępnianie > Dane kontaktów z Twoich urządzeń zaznaczyć Zapisuj kontakty z zalogowanych urządzeń:
  Ważne! Wersje Chrome na używanych narzędziach powinny być zaktualizowane do najnowszych. Podczas przekazywania numeru z komputera, ekran telefonu powinien być odblokowany, aby numer został poprawnie przesłany.
 4. Gotowe! Od teraz możesz w łatwy sposób przesyłać numery telefonów klientów z komputera na telefon.

W Livespace istnieje możliwość podłączenia skrzynki e-mail, którą następnie można współdzielić z wybranymi współpracownikami. Wykonując prostą konfigurację jesteś w stanie podłączyć skrzynkę odbiorczą, na którą spływają wiadomości zaadresowane do całego zespołu.

Na tym etapie upewnij się, że wiesz, jak podłączyć skrzynkę e-mail do Livespace. Informacje znajdziesz w tej instrukcji.

 1. Podczas dodawania lub edytowania skrzynki w Livespace, ustal, który zespół użytkowników ma uzyskać dostęp do wiadomości tej skrzynki e-mail oraz nimi zarządzać. Wybierz odpowiednią opcję z listy widoczności Na liście wiadomości.
 2. Naciśnij Zapisz.
 3. Przejdź do sekcji wszystkich wiadomości e-mail w prawym górnym rogu ekranu.
 4. W tym miejscu znajdziesz wiadomości e-mail wszystkich skrzynek do których masz dostęp, również do tej współdzielonej.
 5. Otrzymałeś nową wiadomość od leada, którego nie ma w Livespace? Dodaj nowy kontakt!

 

Szablony e-mail w Livespace CRM pozwalają na zautomatyzowane tworzenie wiadomości e-mail o powtarzalnej zawartości. Są one zwłaszcza przydatne, jeśli często wysyłasz wiadomości o tej samej treści.

Czytaj więcej

Z badań marketingowych wynika, że 80% szans sprzedaży wymaga co najmniej 5 kontaktów, żeby udało się zamienić je w klienta. Jednocześnie 70% handlowców odpuszcza próby doprowadzenia szansy sprzedaży do końca już po pierwszym mailu bez odpowiedzi. Dzieje się to zazwyczaj z braku czasu, braku konsekwencji działań, lub z powodu stwierdzenia, że brak odpowiedzi jest tożsamy z brakiem zainteresowania klienta i końcem procesu sprzedażowego. Jednak dopóki nie dostaniemy konkretnej odpowiedzi, pozostajemy w grze.

Z pomocą przychodzi funkcja automatycznej sekwencji e-mail. Livespace będzie kontaktował się z klientem do skutku (tj. do momentu otrzymania odpowiedzi – negatywnej bądź pozytywnej) w ramach z góry zaplanowanej kampanii mailowej, w określonych interwałach. Dodatkowo, po kilku mailach pozostających bez odpowiedzi, Livespace automatycznie przypomni nam o zadaniu typu np. „odezwij się do klienta telefonicznie” .


Czytaj więcej

Po podłączeniu skrzynki e-mail do CRM Livespace zyskujesz możliwość prowadzenia korespondencji z klientami bez konieczności używania programów zewnętrznych.


Czytaj więcej

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych zastosowań przestrzeni w Livespace CRM:

 1. Techniki sprzedażowe – dzielenie się sprawdzonymi technikami sprzedaży, wymiana doświadczeń.
 2. Jak rozmawiać z klientem – miejsce, gdzie omawiane są najlepsze argumenty sprzedażowe.
 3. Szkolenia – użytkownicy zgłaszają szkolenia, na które warto się wybrać, a także pytają o opinię pozostałych członków firmy.
 4. Nowe usługi – pomysły na nowe usługi, które firma mogłaby świadczyć.
 5. Ciekawe artykuły – zbiór linków do artykułów, którymi współpracownicy mogą się dzielić.
 6. Projekty – konkretne projekty stworzone w oparciu o zakończone sprzedażePrzestrzenie w LiveSpace CRM

Przestrzenie w Livespace CRM odzwierciedlają nieformalną strukturę w firmie. Są to tak zwane przestrzenie robocze. Praca w sprzedaży nie ogranicza się bowiem tylko do zakładania nowych procesów sprzedaży i dodawania kontaktów. To także wymiana wiedzy na różne tematy z członkami zespołu i właśnie do tego celu służą Przestrzenie. Możesz je traktować jako obszary robocze do dyskusji na określone tematy w firmie, do gromadzenia i współdzielenia plików, czy też ogólnej: do zarządzania projektami.

Profil przestrzeni w Livespace CRM

Możesz mieć dowolną liczbę przestrzeni. Są też one dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy po wygraniu sprzedaży chcesz założyć projekt, który dotyczy realizacji danego zadania. Możesz kontynuować komunikację w obrębie samej sprzedaży, ale jeżeli chcesz, by na etapie posprzedażowym inne osoby miały dostęp do projektu, niekoniecznie jednak mając wgląd w szczegółowe ustalenia z okresu procesu sprzedażowego, załóż osobną przestrzeń dotyczącą danego projektu.

Możesz również grupować przestrzenie według własnych kryteriów. Grupy zdefiniujesz w zakładce Przestrzenie, naciskając na znaczek koła zębatego w sekcji Grupy.

Przypisać przestrzeń do grupy możesz podczas dodawania/edytowania przestrzeni. Jeżeli zaś chcesz dodać do grupy kilka przestrzeni jednocześnie, warto skorzystać z opcji Operacje na liście, zaznaczając przestrzenie do dodania na liście w zakładce Przestrzenie i wybierając opcję Dodaj do grupy.

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że możesz ustawić widoczność przestrzeni w aplikacji – może być widoczna dla wszystkich, lub tylko dla wybranych użytkowników. Widoczność można ustawić w formularzu dodawania przestrzeni lub zmienić później na jej profilu.

Dodatkowe ustawienia związane z dostępem do przestrzeni i ich widocznością możesz skonfigurować w zakładce Ustawienia konta > Uprawnienia > Przestrzenie.

Zobacz też:

Dodawanie przestrzeni

Przykłady wykorzystania przestrzeni

Nową przestrzeń możesz dodać do CRM za pomocą przycisku szybkiego dodawania. Możliwe jest też dodanie jej z listy w zakładce Przestrzenie. Jeżeli chcesz dodać kilka przestrzeni, możesz skorzystać z funkcji importu. Poniżej omawiamy, jak wykonać każdą z tych czynności.


Czytaj więcej