Zarządzanie szablonami e-mail

Szablony e-mail w Livespace CRM pozwalają na zautomatyzowane tworzenie wiadomości e-mail o powtarzalnej zawartości. Są one zwłaszcza przydatne, jeśli często wysyłasz wiadomości o tej samej treści.

Czytaj więcej

Sekwencja wiadomości e-mail w CRM

Z badań marketingowych wynika, że 80% szans sprzedaży wymaga co najmniej 5 kontaktów, żeby udało się zamienić je w klienta. Jednocześnie 70% handlowców odpuszcza próby doprowadzenia szansy sprzedaży do końca już po pierwszym mailu bez odpowiedzi. Dzieje się to zazwyczaj z braku czasu, braku konsekwencji działań, lub z powodu stwierdzenia, że brak odpowiedzi jest tożsamy z brakiem zainteresowania klienta i końcem procesu sprzedażowego. Jednak dopóki nie dostaniemy konkretnej odpowiedzi, pozostajemy w grze.

Z pomocą przychodzi funkcja automatycznej sekwencji e-mail. Livespace będzie kontaktował się z klientem do skutku (tj. do momentu otrzymania odpowiedzi – negatywnej bądź pozytywnej) w ramach z góry zaplanowanej kampanii mailowej, w określonych interwałach. Dodatkowo, po kilku mailach pozostających bez odpowiedzi, Livespace automatycznie przypomni nam o zadaniu typu np. „odezwij się do klienta telefonicznie” .


Czytaj więcej

Wysyłanie wiadomości e-mail w Livespace

Po podłączeniu skrzynki e-mail do CRM Livespace zyskujesz możliwość prowadzenia korespondencji z klientami bez konieczności używania programów zewnętrznych.


Czytaj więcej

Przykłady wykorzystania przestrzeni

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych zastosowań przestrzeni w Livespace CRM:

  1. Techniki sprzedażowe – dzielenie się sprawdzonymi technikami sprzedaży, wymiana doświadczeń.
  2. Jak rozmawiać z klientem – miejsce, gdzie omawiane są najlepsze argumenty sprzedażowe.
  3. Szkolenia – użytkownicy zgłaszają szkolenia, na które warto się wybrać, a także pytają o opinię pozostałych członków firmy.
  4. Nowe usługi – pomysły na nowe usługi, które firma mogłaby świadczyć.
  5. Ciekawe artykuły – zbiór linków do artykułów, którymi współpracownicy mogą się dzielić.
  6. Projekty – konkretne projekty stworzone w oparciu o zakończone sprzedażePrzestrzenie w LiveSpace CRM

Jak działają przestrzenie w Livespace CRM?

Przestrzenie w Livespace CRM odzwierciedlają nieformalną strukturę w firmie. Są to tak zwane przestrzenie robocze. Praca w sprzedaży nie ogranicza się bowiem tylko do zakładania nowych procesów sprzedaży i dodawania kontaktów. To także wymiana wiedzy na różne tematy z członkami zespołu i właśnie do tego celu służą Przestrzenie. Możesz je traktować jako obszary robocze do dyskusji na określone tematy w firmie, do gromadzenia i współdzielenia plików, czy też ogólnej: do zarządzania projektami.

Profil przestrzeni w Livespace CRM

Możesz mieć dowolną liczbę przestrzeni. Są też one dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy po wygraniu sprzedaży chcesz założyć projekt, który dotyczy realizacji danego zadania. Możesz kontynuować komunikację w obrębie samej sprzedaży, ale jeżeli chcesz, by na etapie posprzedażowym inne osoby miały dostęp do projektu, niekoniecznie jednak mając wgląd w szczegółowe ustalenia z okresu procesu sprzedażowego, załóż osobną przestrzeń dotyczącą danego projektu.

Możesz również grupować przestrzenie według własnych kryteriów. Grupy zdefiniujesz w zakładce Przestrzenie, naciskając na znaczek koła zębatego w sekcji Grupy.

Przypisać przestrzeń do grupy możesz podczas dodawania/edytowania przestrzeni. Jeżeli zaś chcesz dodać do grupy kilka przestrzeni jednocześnie, warto skorzystać z opcji Operacje na liście, zaznaczając przestrzenie do dodania na liście w zakładce Przestrzenie i wybierając opcję Dodaj do grupy.

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że możesz ustawić widoczność przestrzeni w aplikacji – może być widoczna dla wszystkich, lub tylko dla wybranych użytkowników. Widoczność można ustawić w formularzu dodawania przestrzeni lub zmienić później na jej profilu.

Dodatkowe ustawienia związane z dostępem do przestrzeni i ich widocznością możesz skonfigurować w zakładce Ustawienia konta > Uprawnienia > Przestrzenie.

Zobacz też:

Dodawanie przestrzeni

Przykłady wykorzystania przestrzeni

Dodawanie przestrzeni

Nową przestrzeń możesz dodać do CRM za pomocą przycisku szybkiego dodawania. Możliwe jest też dodanie jej z listy w zakładce Przestrzenie. Jeżeli chcesz dodać kilka przestrzeni, możesz skorzystać z funkcji importu. Poniżej omawiamy, jak wykonać każdą z tych czynności.


Czytaj więcej