Podczas pracy z dużą liczbą klientów często pojawia się potrzeba oddzielenia w CRM tych, z którymi aktualnie prowadzimy sprzedaż, od pozostałych, z którymi aktualnie nie prowadzimy rozmów handlowych. W Livespace można takiego rozdziału dokonać bardzo łatwo – za pomocą funkcji Status klienta.

Uruchomienie funkcji

Aby uruchomić funkcję Status klienta przejdź do Ustawień konta > Kontakty > Status klienta i zaznacz Włącz obsługę statusu klienta

Jak działa status klienta?

Po uruchomieniu funkcji na profilu firmy pojawi się pole Status klienta.

Domyślny status to nieokreślony, który można zmienić na:

 • aktualny klient
 • były klient

Pole Status klienta dostępne jest także w formularzu dodawania/edycji firmy.

Gdy konieczna jest zmiana statusu kilku klientów jednocześnie można skorzystać z opcji zmiany statusu w operacjach na liście.

 

Warto wiedzieć

Po wygraniu szansy sprzedaży prowadzonej z daną firmą status klienta zmieni się automatycznie na aktualny klient.

Filtrowanie po statusie klienta

Filtr Status klienta, pozwala na wyodrębnienie listy aktualnych, bądź byłych klientów, a także stworzenie listy szans sprzedaży prowadzonych na przykład z aktualnymi klientami.

Filtr Status klienta,  znajduje się w:

 • sekcji Dane główne w zakładce Firmy na liście kontaktów,

 • sekcji Dane główne w zakładce Szanse sprzedaży na liście szans sprzedaży.

 

Zobacz także:

Jak przywrócić usunięty kontakt?

Widoczność kontaktów

Lista w Livespace CRM umożliwia wyświetlanie dużej ilości danych w wygodny i zorganizowany sposób. W postaci list przeglądane mogą być kontakty, zadania, szanse sprzedaży, finanse i przestrzenie w Livespace. Każda lista posiada ustawienia, dzięki którym mogą być pokazane tylko te dane, które chcesz i potrzebujesz widzieć, co z pewnością przełoży się na efektywność i szybkość Twojej pracy.
Czytaj więcej

Filtrowanie na listach umożliwia szybkie pokazanie danych, które są dla nas interesujące. Dzięki możliwości zapamiętywania filtrów na liście możemy wypracować sobie własny sposób pracy z Livespace CRM, dostosowany do pracy z tymi parametrami, które są dla nas najważniejsze.
Czytaj więcej

Filtry w Livespace CRM pozwalają Ci dokładnie określić, jakie dane chcesz widzieć na liście, dzięki czemu staje się ona bardziej przejrzysta, a praca z nią – wydajniejsza i szybsza.

Możesz filtrować następujące elementy:

 • Firmy i osoby na listach w zakładce Kontakty.
 • Zadania na liście zadań.
 • Szanse sprzedaży i Finanse w zakładce Szanse sprzedaży.
 • Przestrzenie na liście przestrzeni.
 • Wpisy na swoim Kokpicie.
 • Wpisy na tablicach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni.
 • Zadania w kalendarzu.
 • Wybrane statystyki.

Filtrowanie według określonych kryteriów

Aby, na przykład, wyfiltrować konkretne kontakty według ustalonych przez Ciebie kryteriów:
1.    Przejdź do zakładki Kontakty.Zakładka kontakty w LiveSpace CRM
2.    Wybierz Firmy lub Osoby w zależności od rodzaju kontaktów, jakie chcesz filtrować.Listy kontaktów w LiveSpace CRM
3.    Na belce listy kontaktów rozwiń menu Filtruj. Menu Filtruj w LiveSpace CRM
4.    Załóżmy, że chcesz wyfiltrować kontakty zmodyfikowane konkretnego dnia. Wybierz z sekcji Daty w menu Filtruj opcję Modyfikacja.Filtrowanie w LiveSpace CRM
5.    Livespace poprosi Cię o podanie zakresu dat. W polach Od: i do: wybierz ten sam dzień i naciśnij Zastosuj.Filtrowanie w LiveSpace CRM
6.    Lista zostanie dla Ciebie zorganizowana przy użyciu filtru daty, a na belce listy pojawi się niebieska etykietka z nazwą i parametrami filtru.Etykietka filtru w LiveSpace CRM
7.    Jeżeli chcesz dodać kolejny filtry, otwórz ponownie menu Filtruj i dobierz nowy filtr, na przykład Dodane przez.Filtrowanie w LiveSpace CRM
8.    Livespace poprosi Cię o wybór z listy osoby, która dodała kontakt.Filtrowanie w LiveSpace CRM
9.    Wybór zatwierdź naciskając Zastosuj.Filtrowanie w LiveSpace CRM
10.    Na belce listy pojawi się nowa niebieska etykietka z kolejnym dodanym filtrem.Filtrowanie w LiveSpace CRM
Możesz dodać tyle filtrów, ile potrzebujesz. Lista będzie zawierała dokładnie takie dane, jakie chcesz widzieć. Jeśli chcesz dodać kolejne filtry, po prostu powtórz powyższe kroki.
Możesz także zwinąć belkę listy, by ukryć metki z filtrami:Zwijanie filtrów w LiveSpace CRM

Usuwanie i zapisywanie filtrów w CRM

Możesz usunąć dany filtr naciskając na krzyżyk znajdujący się na niebieskiej etykietce.Usuwanie filtru w LiveSpace CRM
Lub też od razu wyczyścić wszystkie filtry dzięki opcji Wyczyść filtry.Czyszczenie filtrów w LiveSpace CRM

Aby zapisać zestaw filtrów, by móc go używać w przyszłości:
1.    Rozwiń belkę listy, jeśli jest zwinięta.Rozwijanie listy filtrów w LiveSpace CRM
2.    Naciśnij na opcję Zapisz filtry.Zapisywanie filtrów w LiveSpace CRM

3.    Livespace zapyta Cię o nazwę dla tego zestawu filtrów i czy ma być on widoczny dla wszystkich pracowników Twojej firmy.Zapisywanie filtrów w LiveSpace CRM
4.    Po wpisaniu nazwy naciśnij na Zapisz.Zapisywanie filtrów w LiveSpace CRM
5.    Zestaw filtrów zostanie dodany do menu po lewejMenu filtrów w LiveSpace CRM

Dostępne filtry na listach w zakładce Kontakty

Dane na listach w zakładce Kontakty możesz filtrować według następujących kryteriów:

 • Daty – np. według daty utworzenia lub modyfikacji kontakty.
 • Użytkownicy –np. według właścicieli kontaktu lub użytkowników, którzy modyfikowali kontakt.
 • Dane główne – np. według nazwisk lub nazw firm w kontaktach.
 • Dane dodatkowe – np. według adresu e-mail lub telefonu kontaktu.
 • Dane adresowe – np. według ulicy lub miasta kontaktu.
 • Inne – np. według przychodów prognozowanych lub zadań zrealizowanych dla danego kontaktu.
 • Powiązania – według powiązań dla danego kontaktu

Dostępne filtry na liście w zakładce Zadania

Informacje na liście zadań możesz filtrować według:

 • Danych głównych – na przykład według nazwy lub priorytetu zadania.
 • Daty – np. według właścicieli kontaktu lub użytkowników, którzy modyfikowali kontakt.

Dostępne filtry na liście w zakładce Finanse

Informacje na liście finansów możesz filtrować według:

 • Danych głównych – np. po produkcie lub jego cenie.
 • Danych szansy sprzedaży – np. według statusu lub etapu sprzedaży.
 • Daty – np. według daty utworzenia / zmiany statusu szansy sprzedaży.
 • Użytkowników według np. właściciela szansy sprzedaży.
 • Powiązań np. z przestrzenią.

W Livespace CRM na profilach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni centralne miejsce zajmuje tablica – lista aktywności, notatek, plików, oraz e-maili powiązanych z danym kontaktem lub szansą sprzedaży. Elementy listy ułożone są w porządku chronologicznym. Aby ułatwić Ci odszukanie interesujących informacji wprowadzone zostało filtrowanie wpisów. Po rozwinięciu listy filtrów możesz wskazać autora, typ danych (aktywność, notatka, mail, plik), lub wpisać słowa, które mają być zawarte w treści wpisu. Możliwe jest również filtrowanie według tagów, ale tylko wtedy, gdy wpisy zostały wcześniej otagowane.


Czytaj więcej

Livespace CRM oferuje Ci możliwość przeprowadzania masowych zmian na wielu elementach listy poprzez Operacje na liście. Każda lista, niezależnie od tego, czy jest to lista zadań, kontaktów, szansy sprzedaży czy przestrzeni, posiada funkcję Operacje na listach, choć typy operacji, jakie można przeprowadzić, są różne dla każdej z nich.


Czytaj więcej

Livespace CRM umożliwia Ci wyświetlenie tylko najważniejszych danych dzięki opcji tworzenia własnych widoków na listach. Ta funkcja pozwoli Ci zobaczyć tylko te informacje, których najbardziej potrzebujesz.


Czytaj więcej