Podłączanie i ustawienia skrzynki e-mail

Dzięki podłączeniu kont pocztowych do Livespace CRM korespondencja z klientami będzie trafiać bezpośrednio do historii kontaktu, bez konieczności tworzenia ręcznych notatek. Jeżeli Livespace znajdzie w naszej korespondencji wiadomość e-mail od, lub do adresu e-mail, którego właścicielem jest kontakt z CRM, przypisze do niego stosowną wiadomość.

Czytaj więcej